Nieuwsbrief OmgevingsWeb 8 juni 2015

3 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 8 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Vervolg van debat over Omgevingswet op maandag 8 juni


Tweede Kamer | nieuwsbericht
Op maandag 8 juni 2015 van 10.15 tot 18.15 is het vervolg van het wetgevingsoverleg over de Omgevingswet. De commissie voor Infrastructuur en Milieu debatteert met de regering over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.
Lees verder
    

Gerelateerde info:


Antwoorden op vragen gesteld eerste termijn wetgevingsoverleg over Omgevingswet
Conceptverslag en amendementen van wetgevingsoverleg Omgevingswet
Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op
Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Behoefte aan ondersteuning implementatie Omgevingswet


VNG | nieuwsbericht
De VNG organiseerde de afgelopen maanden sessies voor gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet en de veranderingen in het domein van de fysieke leefomgeving. Ondermeer informatiemanagers, beleidsmedewerkers RO en milieu en handhavers discussieërden over thema's als het omgevingsplan, vergunningverlening en informatievoorziening. De belangrijkste aandachtspunten komen in het ondersteuningsplan waar de VNG momenteel aan werkt.
Lees verder
    

Vergunningverlening PAS – een helder overzicht


mw. mr. Franca Damen | regelgeving
Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. De vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet blijft bestaan. De wijze van vergunningverlening verandert echter. De PAS kent een verbod op extern salderen.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen
De PAS en het overgangsrecht voor huidige vergunningaanvragen
Ontwerp Regeling Programmatische Aanpak Stikstof
Ontwerp Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (PAS)

De Uitvoeringsregeling inzake Ruimte voor Ruimte strijdig met de Provinciale Verordening?


Ilse van der Poel, Schenkeveld Advocaten | jurisprudentie
De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) heeft op 2 juni jl. een voorlopig oordeel gegeven over de vraag of de Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte strijdig is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Lees meer
    Stoppersregeling geen nieuwe referentiesituatie Nb-vergunning


mw. mr. Franca Damen | jurisprudentie
Uit een uitspraak van de Afdeling van 3 juni 2015 (201309542) volgt dat het indienen van een bedrijfsontwikkelingsplan in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij geen nieuwe referentiesituatie oplevert in het kader van een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet.
Lees meer
    

Gerelateerde informatie:


Alle artikelen van mw. mr. Franca Damen
Salderen niet altijd ten opzichte van referentiedatum

 


Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Vergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hoe groot is het (achter) erf (gebied)?


De hier betreffende gemeente wil dat een inrichtingsplan volgens tekening wordt uitgevoerd. Deze tekening is goedgekeurd als onderdeel van de omgevingsvergunning voor een hoofdgebouw.
Het geldende bestemmingsplan geeft duidelijk een 'bouwvlak' aan (met als omschrijving wonen) en verder een onbenoemde stippellijn en buiten het bouwvlak de omschrijving natuur! De inrichtingstekening overschrijd het bouwvlak, de onbenoemde stippellijn en ligt ook voor een deel op het gebied wat is aangemerkt als natuur. De gemeente wil het bestemmingsplan als leidraad hanteren voor het bepalen van het (achter) erf (gebied).
Naar mijn interpretatie van uitspraken van de RvS is voor het bepalen van het (totale) erf de feitelijke situatie van belang en omdat de gemeente wil dat het totale inrichtingsplan zal worden uitgevoerd is daarmee ook gelijk dit gehele gedeelte erf geworden... Vervolgens kan dan het achtererfgebied worden vastgesteld enz.


Nu mijn vraag; Deelt u mijn zienswijze of ???


Graag uw reactie en alvast bedankt voor de moeite.
Lees de 27 reacties of reageer (0 nieuwe reacties)


Door Ferry van der WaalNieuwe vragen en antwoorden op het forum


Vergunning(vrij) zonnepanelen
Geachte heer/mevrouw,
Aangenomen dat de plaatsing van zonnepanelen niet vergunningvrij is op grond van artikel 2, onder 6 van Bijlage II van het Bor, kan de plaatsing van deze panelen op een plat dak van een vergunningvrij bouwwerk in het achtererfgebied dan vergunningvrij zijn op grond van artikel 3, onder 1, van Bijlage II van het Bor, indien het totale bouwwerk, inclusief zonnepanelen, niet hoger is dan 5 meter?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Lees de reacties of reageer


---------------


Badkamer in bijbehorend bouwwerk
Wanneer een bijbehorend bouwwerk geheel of gedeeltelijk buiten de 4 meter zone valt en daardoor functioneel ondergeschikt moet zijn, mag er dan wel een badkamer in geplaatst worden?
Als er in het hoofdgebouw al een badkamer is, ook al is die kleiner?
Lees de reacties of reageer


---------------


Zonnepanelen via buren
Een kavel wordt gesplitst voor de bouw van een tweede woning. Bij de bestaande woning wordt een schuur gebouwd. Op deze schuur komen zonnepanelen t.b.v. de EPC voor de nieuwbouw woning. Mag dat?
Lees de reacties of reageer
---------------


Procedure zienswijze bestemmingsplan
Goedemiddag,
Volgens de Wet ruimtelijke ordening, mag iedereen tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan, een zienswijzen indienen, binnen 6 nadat het bestemmingsplan terinzage is gelegd.
De gemeenteraad moet, nadat de termijn van 6 weken van terinzageligging is verlopen, binnen 12 weken een beslissing nemen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.


Nu heb ik een zienswijze ingediend en de 12 weken(na einde terinzageligging) is inmiddels ruimschoots verlopen. Bijna 20 weken inmiddels en heb nog steeds geen reactie op mijn zienswijze ontvangen.
Inmiddels geprobeerd de gemeente hierover te spreken, maar wordt steeds van het kasje naar de muur gestuurd.
De 12 weken die in de Wet ruimtelijke ordening zijn opgenomen, waarbinnen de gemeente moet reageren, staat er volgens mij niet voor niks. Weet iemand of er een procedure bestaat, waarmee ik de gemeente hierover op haar vingers kan tikken?
Alvast bedankt,
Arjan
Lees de 3 reacties of reageer (2 nieuwe reacties)


---------------


Gemeente legt WABO naast zich neer.
Gemeente heeft in 2013 beleid aangenomen, waarbij ze uitging van n uitgebreide aanvraag procedure.
Vervolgens heeft de wetswijziging wabo nov 14, ertoe geleid dat voor de betreffende aanvraag een reguliere procedure volstaat.


Deze ben ik ingegaan, ik voldoe volledig aan de door de gemeente opgestelde toetsingscriteria en het bouwbesluit. Uiteindelijk is de aanvraag geweigerd. Omdat de gemeente vind dat er in de reguliere procedure te weinig inspraak is voor de belanghebbenden, is er sprake van een bijzondere omstandigheid.


Mogen ze dit op deze grond afwijzen?
Lees de 5 reacties of reageer (2 nieuwe reacties)
Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018