Nieuwsbrief OmgevingsWeb 9 juni 2015

3 jaren geleden


Text only:

Nieuwsbrief OmgevingsWeb. Duidelijkheid, éénvoud en met recht omgeven. OmgevingsWeb.
Mail niet goed leesbaar?
Lees de nieuwsbrief dan in uw browser.

    


Krijgt u de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb nog niet? Geef hier uw mailadres door!


Selectie nieuws 9 juni 2015


Klik hier voor het volledige nieuws

Omgevingswet krijgt steun


Tweede Kamer | nieuwsbericht
Er tekent zich een Kamermeerderheid af voor de nieuwe integrale Omgevingswet van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). De nieuwe Omgevingswet, waarin een groot aantal bestaande wetten opgaan, is gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Schultz ziet grote voordelen in integrale besluitvorming over ruimtelijke projecten "van dakkapel tot Tweede Maasvlakte". Met de nieuwe wet wordt het beleid volgens de minister inzichtelijker, komt er meer ruimte voor lokale oplossingen en kunnen besluiten sneller worden genomen. De Vries (PvdA) is enthousiast: het wordt niet alleen makkelijker, sneller en goedkoper, maar ook mooier en met meer draagvlak. Goed dat er rijksregels vervallen, vindt ook Veldman (VVD), maar voorkom wel dat er vervolgens lokaal weer "een heel regelhuis" wordt opgebouwd.
Lees verder
    

Gerelateerde info:


Vervolg van debat over Omgevingswet op maandag 8 juni
Antwoorden op vragen gesteld eerste termijn wetgevingsoverleg over Omgevingswet
Conceptverslag en amendementen van wetgevingsoverleg Omgevingswet
Nieuwe Omgevingswet roept veel vragen op
Agenda met stukken over wetgevingsoverleg Omgevingswet 1 juni 2015
Nota naar aanleiding van het nader verslag en tweede nota van wijziging Omgevingswet
Tweede Kamer ontvangt nota n.a.v nader verslag van minister Schultz
Tweede nota van wijziging Omgevingswet openbaar! De belangrijkste aanpassingen op een rij
Inbreng Neprom Rondetafelgesprek Omgevingswet
Inbreng Mooiwaarts Hoorzitting Tweede Kamer Omgevingswet
“De Omgevingswet betekent een cultuuromslag voor ons allemaal”
Inbreng Bouwend Nederland rondetafelgesprek Omgevingswet

Nieuwe versie Omgevingsloket op 8 juli


InfoMil | nieuwsbericht
Dit jaar komt er een nieuwe release van Omgevings­loket online, versie 2.11. De volgende versie (2.11.2) komt op 10 juni op de oefenomgeving, en 8 juli op de productie-omgeving.
Lees verder en bekijk alle wijzigingen
    

Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer


Mansveld, Rijksoverheid | kamerbrief
Hierbij bied ik u aan het Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen) (Stb. 2015, nr. 196).
Lees meer
    

Afdeling haalt streep door bestemmingsplan waarin ten onrechte een parkeernorm ontbreekt


Olivia den Hollander, Stibbe | jurisprudentie
Sinds een wetswijziging die per 29 november 2014 in werking trad (kortgezegd de Reparatiewet BZK 2014 Stb. 2014, 458) worden stedenbouwkundige voorschriften, waaronder regels over de benodigde parkeerruimte, niet meer in de bouwverordening neergelegd. Als een gemeenteraad het stellen van dergelijke regels nodig acht voor een goede ruimtelijke ordening, dient het de benodigde parkeerruimte voortaan in het bestemmingsplan te regelen. Een uitspraak van de Afdeling van 20 mei 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1580) bevestigt dat bestemmingsplannen die na 29 november 2014 zijn of worden vastgesteld, niet om deze wetswijziging heen kunnen. Gemeenten moeten hier dus op letten bij het vaststellen van bestemmingsplannen.
Lees meer
    

 


Nieuwe vragen en antwoorden op LinkedIn
Vergunningsvrij bouwen oké, maar hoe groot mag dat dan?


Hallo, graag leg ik de volgende casus aan jullie voor. De eigenaar van een woning wil deze graag verbouwen, zodanig dat aan de zijde van zijn buurman, eigenaar van een gemeentelijk monument, een uitbreiding staat gepland. Het plan is al getoetst door de gecombineerde commissie van Welstand en monumenten, die een negatief advies uitbracht vanwege aantasting van het bouwhistorische karakter van het monument. De architect wil het bewuste gebouwdeel buiten de aanvraag laten en dit onder de vergunningsvrije regeling realiseren. Het is toch zo dat ook vergunningsvrije werken moeten voldoen aan de redelijke eisen van Welstand? Als dit niet het geval is, dan kunnen wij achteraf toch handhavend optreden? Kunnen wij hier preventief handelen zodat repressief handelen straks niet nodig is? Of gaat de regeling zo ver dat bebouwing bij monumenten altijd vergunningplichtig is, ook als deze op het belendende perceel is gepland?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Lees de reacties of reageer


Door Andre van der HeijdenMeest efficiente manier om EPC=0,4 te behalen


Uit een recent onderzoek zijn de resultaten gepresenteerd waarmee op de meest efficiente manier een EPC van 0,4 behaald kan worden. Het advies is:
Rc waarden conform Bouwbesluit. vloer 3,5, gevel 4,5 en dak 6m2K/W met zachte isolatie ivm betere aansluiting tpv koudebruggen
Detailering conform SBR details
HR++ beglazing
HR 107 combi cv ketel met hoge temperatuur radiatoren
Ventilatie met natuurlijke toevoer en CO2 gestuurde mechanische afvoer
Een luchtdichtheid qv10 van 0,4 die goed realiseerbaar zou zijn
4m2 PV panelen
Bent u overtuigd dat dit momenteel de meest efficiente manier is om een EPC=0,4 te behalen?
Lees de 1 reactie of reageer (1 nieuwe reactie)


Door Andre van der HeijdenNieuwe vragen en antwoorden op het forum


Vergunning(vrij) zonnepanelen
Geachte heer/mevrouw,
Aangenomen dat de plaatsing van zonnepanelen niet vergunningvrij is op grond van artikel 2, onder 6 van Bijlage II van het Bor, kan de plaatsing van deze panelen op een plat dak van een vergunningvrij bouwwerk in het achtererfgebied dan vergunningvrij zijn op grond van artikel 3, onder 1, van Bijlage II van het Bor, indien het totale bouwwerk, inclusief zonnepanelen, niet hoger is dan 5 meter?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Lees de reacties of reageer


---------------


Badkamer in bijbehorend bouwwerk
Wanneer een bijbehorend bouwwerk geheel of gedeeltelijk buiten de 4 meter zone valt en daardoor functioneel ondergeschikt moet zijn, mag er dan wel een badkamer in geplaatst worden?
Als er in het hoofdgebouw al een badkamer is, ook al is die kleiner?
Lees de 1 reactie of reageer (1 nieuwe reactie)


---------------


Zonnepanelen via buren
Een kavel wordt gesplitst voor de bouw van een tweede woning. Bij de bestaande woning wordt een schuur gebouwd. Op deze schuur komen zonnepanelen t.b.v. de EPC voor de nieuwbouw woning. Mag dat?
Lees de reacties of reageer
Bereik uw doelgroep naar ruim 6.900 abonnees,
8.100 Linkedin inschrijvers, 250.000 pagina bezoeken en 30.000 unieke bezoekers per maand.

(Bron: Google Analytics, sept 2014)volg ons op LinkedIn | volg ons op Twitter | volg ons op Facebook

Netwerk OmgevingsWeb


OmgevingsWeb
Vergunningvrij Bouwen
Bouwen
Duurzaam bouwen
Startpagina Wabo
LinkedIn GroepOver OmgevingsWeb


Wat is OmgevingsWeb
Partners OmgevingsWeb
Aanmelden gratis nieuwsbrief
Disclaimer

Contact met OmgevingsWeb


Mail OmgevingsWeb
Adverteren of mail met Edwin Kort
Artikel insturen
Stel inhoudelijke vraagBeheer uw gegevens op de nieuwsbrieven van OmgevingsWeb via:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-login.aspx
Klik op de volgende link om u uit te schrijven:
http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsbrief/user-unsubscribe.aspx?s=10135&l=1&e=Nnewsletter@newslettercollector.com&p=86724

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018