Nieuwsbrief SportZeeland

6 jaren geleden


Text only:

 
 

Jaargang 7, nummer 1


Is deze brief niet goed leesbaar? Klik hier om de brief beter te bekijken


5 april 2012: begin wandelproject Elke stap telt


Regelmatig bewegen helpt om ‘gezond oud' te worden. Veel ouderen bewegen te weinig.


De Zeeuwse Stichtingen Welzijn, Gemeenten en Sport Zeeland werken samen om hier iets aan te doen. Een veelbelovend, in België ontwikkeld en bewezen project , "Elke stap telt" is naar Zeeland gehaald!


Lees verder


Bijeenkomst gedragsverandering en samenwerken tussen zorg en beweegaanbieder


Op donderdag 19 april 2012 vinden er in Goes twee bijeenkomsten plaats waarbij gedragsverandering en samenwerken centraal staan.

Lees verder


Sportkracht12 presenteert zich in het land


In het afgelopen half jaar heeft Sportkracht12 zich gepresenteerd aan tal van landelijke organisaties.

Lees verder


SMALL project Noord Beveland succesvol van start


Met een fitheidstest in Colijnsplaat is het SMALL-project in de gemeente Noord Beveland van start gegaan.

Lees verder


Penningmeester van het jaar 2012


Alle sportverenigingen in Nederland krijgen deze week een oproep om hun penningmeester te nomineren voor de Penningmeester van het Jaar verkiezing

Lees verder


Senior Games 2012 in Polen


De 2e editie van de Europese Senior Games vindt plaats van 10 tot en met 16 september 2012 in Polen

Lees verder


Online tool om je clubblad te maken


Niet alle verenigingen gebruiken een praktische, efficiënte en prettig werkbare methode om hun clubblad te maken.

Lees verder


SportZeeland en Fonds Gehandicaptensport: Samen voor goud!


Vergroot eenvoudig en sportief de inkomsten voor uw sportvereniging en steun daarmee de gehandicaptensport!

Lees verder


Zeeland de beste fietsprovincie


Zeeland staat op één als fietsprovincie

Lees verder


Kick off Playing for Success Zeeland


Met de ondertekening van een convenant tussen diverse partijen werd het startschot gegeven voor de opening van het eerste Zeeuwse Playing for Success Leercentrum

Lees verder


Trappen Scoort: fietsproject voor jeugd gaat weer van start!


De voorjaarsperiode is voor veel scholen hét moment om fietsen onder de aandacht van leerlingen te brengen.

Lees verder


Johan Neeskens Jeugdsportweekend


Van 28 t/m 30 september 2012 zal het Johan Neeskens Jeugdsportweekend plaatsvinden

Lees verder


Special Heroes


Special Heroes is een project voor sportkennismaking op scholen voor leerlingen met een beperking en wordt gegeven door de sportaanbieders.

Lees verder


Samen Sporten in de DeltaIn 2012 zullen er 2 dagen: ‘ Samen Sporten in de Delta' georganiseerd worden


Lees verder


Congres "TEAM, leren en ontwikkelen"


NLcoach organiseert i.s.m. het CIOS Arnhem op vrijdag 20 april 2012 het congres "TEAM, leren en ontwikkelen".

Lees verder


Scholing Motivational interviewing


In het innovatieve programma Revalidatie en sport wordt de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan de scholing Motivational interviewing.

Lees verder


Bob gaat de Zeeuwse sportkantines in


Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is een vijfde van de verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel is.

Lees verder


Colofon


Deze nieuwsbrief wordt per email verstuurd aan belangstellenden. De nieuwsbrief verschijnt eens in de zes weken, mits er voldoende aanbod is. Afmelden kan via deze link.
Redactie: SportZeeland
Adres: Seissingel 100, 4334 AC Middelburg
Tel.: 0118 - 640 700
Fax.: 0118 - 640 711
E-mail: info@sportzeeland.nl
Internet: www.sportzeeland.nl
©2007  
 

Sportzeeland.nl

Categorieën: Sport
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018