Nieuwsbrief Sterke jeugd

3 jaren geleden


Text only:

JSO Nieuwsbrief
Bekijk deze email in uw browser.

Sterke jeugd


Nieuwsbrief JSO - 02/02/2015


Nieuwsoverzicht


'Korte lijnen kinderopvang en jeugdhulp succesvol'


Onderwijs en jeugdhulp krijgen steeds intensiever met elkaar te maken in het kader van passend onderwijs. Maar ook kinderdagverblijven gaan de samenwerking met de jeugdhulp aan. Ineke Kogelman van Quadrant kindercentra ziet kansen in deze verbinding.
Lees verder

Zittenblijven blijkt dure praktijk


Aan zittenblijven hangt een aanzienlijk prijskaartje. Kinderen die een jaar overdoen op school kosten de staat 500 miljoen per jaar. Lees meer over een onderbouwde strategie die zittenblijven kan tegengaan. 
Lees verder

4 redenen om te werken aan kinderparticipatie


Waarom verdient kinderparticipatie een plek in het pedagogisch beleid? 4 redenen om aan de slag te gaan met participatie op scholen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
Lees verder

4 situaties die duiden op een licht verstandelijke beperking


Een licht verstandelijke beperking (LVB) is van grote invloed op het dagelijks functioneren. Daarom is het belangrijk dat beroepskrachten in onderwijs, zorg en welzijn de kenmerken en implicaties kennen. 
Lees verder

Blogs


Van aftellen naar opbouwen


Daar hing het, tussen de volgeschreven flapovers, de post-its en de to-do lijstjes. Een klokje dat aftelde naar 0.00 uur op 1 januari 2015, hét moment van de decentralisaties. De ambtenaren bij wie...
Lees verder

Veranderen via ervaringsgericht leren


Vanaf januari verandert er veel door de staatsrechtelijke herziening in het sociaal domein. Niet alleen voor burgers, maar ook voor ambtenaren, consulenten Wmo en Werk en Inkomen van gemeenten en...
Lees verder

Kennisbank


Quickscan VVE


Vraag nu gratis de Quickscan VVE aan. Een handig hulpmiddel om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te meten. 
Lees verder

Online magazine 'Perspectieven voor passend onderwijs'


Lees ons laatste magazine! Met tips, goede voorbeelden, kaders en mogelijkheden. Voor iedereen die werkzaam is bij gemeente, onderwijs, zorg of welzijn en verdieping zoekt over passend onderwijs. 
Lees verder

Online magazine 'Dubbel voorkomen'


In dit online magazine aandacht voor de zogenaamde ´double trouble´ kinderen. Kinderen die te maken hebben met zowel jeugdcriminaliteit als kindermishandeling. 
Lees verder

Cases


Behoeften kleine doelgroepen jeugdzorg


De Jeugdwet stelt in artikel 2.2.e dat colleges van B&W zich moeten vergewissen van de behoeften van kleine doelgroepen binnen de jeugdzorg. Voor de samenwerkende gemeenten in Voorne-Putten en...
Lees verder

Agenda


02
maart

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling


Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode en RAAK worden organisaties geadviseerd...
Lees verder

Colofon


Heeft u nog vragen over de informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met JSO via klantbureau@jso.nl
of 0182 547 889.


Nieuwsbrief


Deze nieuwsbrief is een uitgave van JSO,
kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein.


Doorsturen
Afmelden
Voorkeuren wijzigen
© 2015
JSO
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda

Jso.nl

Categorieën: Kinderen | Baby's
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018