Nieuwsbrief Sterke jeugd

3 jaren geleden


Text only:

JSO Nieuwsbrief
Bekijk deze email in uw browser.

Sterke jeugd


Nieuwsbrief JSO - 13/04/2015


Nieuwsoverzicht


‘Wie is hier eigenlijk aandachtsfunctionaris?’
4 dilemma’s rond de meldcode in het basisonderwijs


Betekent het feit dat scholen een meldcode hebben ook dat ze signalering en preventie van kindermishandeling goed geregeld hebben? 4 veel voorkomende dilemma’s bij de uitvoering van de Wet verplichte meldcode, inclusief mogelijke oplossingen.
Lees verder

Ouders aan tafel in nieuwe werkwijze jeugdbescherming


De 'jeugdbeschermingstafel' dringt het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen terug. “Nu praten we met, in plaats van óver ouders. Hierdoor kunnen we de hulpverlening in het vrijwillig kader voortzetten en verstevigen.” 
Lees verder

De wondere wereld van taalontwikkeling


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt de komende jaren 15 miljoen uit voor scholing in taal- en interactievaardigheden voor de kinderopvang. Wat weten we over de wondere wereld van taalontwikkeling? 
Lees verder

Maak moslimjongeren weerbaar


Bijna twee derde van de docenten in het voortgezet onderwijs was vorig jaar getuige van moslimdiscriminatie. Er blijkt een oorzakelijk verband tussen gevoelens van discriminatie en radicalisering.
Lees verder

'Nederland laat kansen liggen in de vroege ontwikkeling van kinderen'


In de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Daarbij is een veilige en stimulerende omgeving cruciaal. Monique de Bos (gemeente Dordrecht) en Marlies de Kok (JSO) over ontwikkelkansen voor kinderen, ouders en gemeenten.
Lees verder

Blogs


Stelselwijzigingen in perspectief


Ik ben een kind van de jaren ’50, bezocht toen de lagere school in Schiedam. In klas 6 werd voor mij de keuze gemaakt. Welk vervolgonderwijs ging het worden? Ik kwam uit een arbeidersgezin. Dus...
Lees verder

Radicalisering en onmacht bestrijden met positief jeugdbeleid


De aanslagen in Parijs wakkerden ook in mijn buurt de kennelijk onstilbare honger naar ‘dialoog’ aan. Via het huis-aan-huis-blad werden buurtbewoners opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan....
Lees verder

Harry Potter en het inkoopproces jeugdhulp


Het stond in de krant, alweer een poosje geleden. Het bericht liet me niet los. ‘Harry Potter maakt kinderen aardiger’. Onderzoeker Loris Vezzali toonde in scientificamerican.com aan dat...
Lees verder

Kennisbank


Online magazine | Perspectieven voor passend onderwijs


Lees ons gratis online magazine met tips, goede voorbeelden, kaders en mogelijkheden. Voor iedereen die werkzaam is bij gemeente, onderwijs, zorg of welzijn en verdieping zoekt over passend onderwijs. 
Lees verder

Cases


Opvoedingsondersteuning Westland


Gemeente Westland wilde door de decentralisaties meer zicht op de vraag naar opgroei- en opvoedondersteuning vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. JSO deed een quickscan en maakte een overzicht van...
Lees verder

Agenda

21
mei

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling | training

Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode en RAAK worden organisaties geadviseerd...
Lees verder26
mei

Opvoeden & Zo | train-de-trainer

Veel ouders van opgroeiende kinderen kampen met alledaagse opvoedingsvragen of beginnende opvoedingsproblematiek. De oudercursus 'Opvoeden en Zo' is een laagdrempelige, preventieve cursus voor ouders...
Lees verder07
september

Trainingsvaardigheden | training

Wie kennis en kunde wil doorgeven of ontwikkelen binnen een groep volwassenen, moet beschikken over verschillende vaardigheden. Naast het inzichtelijk krijgen van behoeften en mogelijkheden binnen...
Lees verder

Colofon


Heeft u nog vragen over de informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met JSO via klantbureau@jso.nl
of 0182 547 889.


Nieuwsbrief


Deze nieuwsbrief is een uitgave van JSO,
kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein.


Doorsturen
Afmelden
Voorkeuren wijzigen
© 2015
JSO
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda

Jso.nl

Categorieën: Kinderen | Baby's
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018