Nieuwsbrief Sterke jeugd

2 jaren geleden


Text only:

JSO Nieuwsbrief
Bekijk deze email in uw browser.

Sterke jeugd


Nieuwsbrief JSO - 15/09/2015


Nieuwsoverzicht


Meevallers Prinsjesdag niet genoeg voor betaalbare zorg


Vandaag op Prinsjesdag mogen we ons voorzichtig verheugen op wat economische groei. Maar Europa, en daarmee Nederland, zit nog steeds in zwaar weer, zegt oud-politicus Arend Jan Boekestijn.
Lees verder

‘Goede jeugdhulp vraagt om samen kijken naar match vraag en aanbod’


Met de stelselwijziging jeugd zijn gemeenten naast het preventieve jeugdbeleid ook verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat dwingt de gemeenten in de regio Haaglanden om hun jeugdaanbod grondig onder de loep te nemen.
Lees verder

Belangrijke overwegingen bij preventie in de jeugdhulp


Nu is de tijd om preventie in de jeugdhulp verder te versterken. “Er zijn heel veel partijen die zich verantwoordelijk voelen voor preventie. Die moeten we verbinden", zegt Nanda van Beest (gemeente Leiden).
Lees verder

'Van Marokkaans straatschoffie tot gesprekspartner minister-president'


Frank van Gemert schreef de biografie Straatkrediet van jongerenwerker Said Bensellam, die zich op onorthodoxe wijze inzet voor probleemjongeren. Gemeenten kunnen wat hem betreft veel leren van deze aanpak.
Lees verder

Positieve aanpak straatjongeren: laat het ons weten!


Kent u succesvolle buurtinitiatieven die de overlast en criminaliteit van jeugd en jongerengroepen op positieve manier aanpakken? De mooiste brengen we samen in een inspirerende videoserie.
Lees verder

Blogs


Van gedeelde skelter naar gedeelde autoriteit


Niets fijner dan na je vakantie iets te lezen waardoor je zin krijgt om weer aan het werk te gaan. Ik had dat dit jaar met het artikel ‘Ouders in meervoud’ van Paul Verhaeghe in de Groene...
Lees verder

Kinderen en armoede


1 op de 9 kinderen in Nederland leeft in armoede. Een ontstellend gegeven, waar ik over sprak met aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling op een JSO-bijeenkomst. Wat...
Lees verder

Integraal werken rond de leerplicht


Mijn eerste ervaringen met de Wet op de Leerplicht dateren uit begin jaren ‘90 van de vorige eeuw. In een kleine gemeente (5000 inwoners) was ik belast met de uitvoering daarvan. In die tijd...
Lees verder

Kennisbank


Online magazine | Transformatieproof inkopen voor jeugd


Gemeenten moeten de komende jaren een grote kwaliteitsslag maken in de jeugdhulp, maar met minder financiële middelen. Welke hulp wordt ingekocht en waarom? Ons magazine helpt u bij het maken van de juiste keuzes!
Lees verder

Handreiking en video's | Vraag het ze zelf!


Jongeren als peer-to-parent-voorlichters over middelengebruik en relaties; wat levert dat op? Bekijk de filmpjes en lees de handreiking om zelf met de methode aan de slag te gaan. 
Lees verder

Agenda


23
september

Bijeenkomst | Over de brug met Arend Jan Boekestijn


Drs. Arend Jan Boekestijn bespreekt zijn visie op de maatregelen die gepresenteerd worden op Prinsjesdag tijdens de volgende Over de brug bijeenkomst op 23 september a.s. Welke impact hebben de...
Lees verder
06
oktober

Conferentie | Wat je voorkomt, zie je niet


Er is sprake van grote veranderingen in het sociaal domein, vooral op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Met het vormgeven van de decentralisaties zet de overheid in eerste instantie in op...
Lees verder
08
oktober

Bijeenkomst | In de ring met Said Bensellam


Hoe kunnen rolmodellen worden ingezet om jongeren op het rechte pad te houden? Op 8 oktober stapt jongerenwerker Said Bensellam samen met criminoloog Frank van Gemert - letterlijk - in de boksring...
Lees verder
17
november

Ouders van Tegendraadse Jeugd | coaching


Wanneer beroepskrachten willen werken met de interventies van Ouders van Tegendraadse Jeugd, zijn zij verplicht na de basistraining (Certificaat I) deel te nemen aan een aantal coachingsbijeenkomsten...
Lees verder

Colofon


Heeft u nog vragen over de informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met JSO via klantbureau@jso.nl
of 0182 547 889.


Nieuwsbrief


Deze nieuwsbrief is een uitgave van JSO,
kennis- en adviesbureau binnen het sociaal domein.


Doorsturen
Afmelden
Voorkeuren wijzigen
© 2015
JSO
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda

Jso.nl

Categorieën: Kinderen | Baby's
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018