Nieuwsbrief Veilig samenleven

3 jaren geleden


Text only:

JSO Nieuwsbrief
Bekijk deze email in uw browser.

Veilig samenleven


Nieuwsbrief JSO - 27/03/2015


Nieuwsoverzicht


Ouders aan tafel in nieuwe werkwijze jeugdbescherming


De 'jeugdbeschermingstafel' dringt het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen terug. “Nu praten we met, in plaats van óver ouders. Hierdoor kunnen we de hulpverlening in het vrijwillig kader voortzetten en verstevigen”, aldus Judith Lek (gemeente Leiderdorp).
Lees verder

Maak moslimjongeren weerbaar


Twee derde van de docenten in het voortgezet onderwijs was vorig jaar getuige van moslimdiscriminatie. Cijfers die de noodzaak om dit probleem aan te pakken glashelder maken. Temeer omdat er een oorzakelijk verband is tussen gevoelens van discriminatie en radicalisering.
Lees verder

Ombouwen in het sociaal domein: ruimte voor mensen


De bouw werkt net als het sociaal domein aan een transitie. "Het begint bij onthechting van bestaande structuren", zegt Gerben van Dijk van De BouwCampus. Hoe kunnen we de ruimte waarin we wonen, werken en zorgen succesvol laten aansluiten op nieuwe behoeften?
Lees verder

4 situaties die duiden op een licht verstandelijke beperking


Een licht verstandelijke beperking (LVB) is van grote invloed op het dagelijks functioneren, maar is niet altijd zichtbaar. Hoe herkent u cliënten of ouders met een licht verstandelijke beperking?
Lees verder

Blogs


Radicalisering en onmacht bestrijden met positief jeugdbeleid


De aanslagen in Parijs wakkerden ook in mijn buurt de kennelijk onstilbare honger naar ‘dialoog’ aan. Via het huis-aan-huis-blad werden buurtbewoners opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan....
Lees verder

Hoe creëren we een veilige zorgrelatie?


Op 4 februari organiseerde het Leids Congres Bureau een congres over ouderenmishandeling voor deelnemers uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Onderdeel was de aanpak van...
Lees verder

Kennisbank


Online magazine | Dubbel voorkomen


In dit online magazine aandacht voor de zogenaamde ´double trouble´ kinderen. Deze kinderen hebben te maken met zowel jeugdcriminaliteit als kindermishandeling. 
Lees verder

Cases


Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling getraind


De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling adviseert organisaties om een aandachtsfunctionaris aan te stellen. JSO trainde alle medewerkers van de Mytylschool De Thermiek in Leiden in de...
Lees verder

Agenda


08
april

Ombouwen in het sociaal domein | bijeenkomst


De bouwwereld werkt net als het sociaal domein aan een transformatie. Tijdens de kennisbijeenkomst 'Ombouwen in het sociaal domein' voor managers en bestuurders leggen we de verbinding tussen...
Lees verder
11
mei

Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling | training


Ouderenmishandeling is een serieus probleem dat de komende jaren naar verwachting sterk gaat toenemen. Onder ouderenmishandeling moet verstaan worden: moedwillige ouderenmishandeling én ontspoorde...
Lees verder
21
mei

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling | training


Elke organisatie die werkt met ouders en/of kinderen is verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode en RAAK worden organisaties geadviseerd...
Lees verder
04
juni

Ouders van Tegendraadse Jeugd | coaching


Wanneer beroepskrachten willen werken met de interventies van Ouders van Tegendraadse Jeugd, zijn zij verplicht na de basistraining (Certificaat I) deel te nemen aan een aantal coachingsbijeenkomsten...
Lees verder
07
september

Trainingsvaardigheden | training


Wie kennis en kunde wil doorgeven of ontwikkelen binnen een groep volwassenen, moet beschikken over verschillende vaardigheden. Naast het inzichtelijk krijgen van behoeften en mogelijkheden binnen...
Lees verder
15
september

Ouders van Tegendraadse Jeugd | train-de-uitvoerder


De preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit is vaak primair gericht op jeugd. Wetenschappelijk is bewezen dat ouders een belangrijke rol hebben in de beïnvloeding van het (strafbare) gedrag van hun...
Lees verder

Colofon


Heeft u nog vragen over de informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met JSO via klantbureau@jso.nl
of 0182 547 889.


Nieuwsbrief


Deze nieuwsbrief is een uitgave van JSO.


Doorsturen
Afmelden
Voorkeuren wijzigen
© 2015
JSO
Nieuwe Gouwe Westzijde 1
2802 AN Gouda

Jso.nl

Categorieën: Kinderen | Baby's
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018