Nyhedsbrev // Fernisering af to nye soloudstillinger

1 jaar geleden


Text only:

NYHEDSBREV / 9. MARTS 2017 /


TO SOLOUDSTILLINGER I KUNSTHAL NORD
Kunsthal NORD præsenterer to nye soloudstillinger med nye stedspecifikke værker af to meget kompetente billedkunstnere, der begge kunstnerisk og konceptuelt udfordrer beskueren, rummet og begrebet kunst.
TIME SLICE
PETER FRIMAND
18. MARTS - 30. APRIL 2017
Peter Frimand er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1990-1997. For to år siden fik han det 3-årige arbejdslegat, og nu har vi inviteret ham til at skabe sin hidtil største soloudstilling med værker, der alle relaterer sig til sted og kontekst. ’Time Slice’ vil således inddrage såvel kunsthallens historie som rum, tid og erindring. Både formelt, æstetisk, eksperimenterende og biografisk personligt.
I sin kunstpraksis har Peter Frimand oftest udfordret abstrakte begreber som tid og erindring. Det er kommet til udtryk i konceptuelle granit-skulpturer og stærkt sanselige, interaktive video-installationer, der er udarbejdet i meget forskellige materialer. Hans primære sigte er at undersøge den dobbeltsidige interaktion mellem sansning og refleksion, hvilket populært sagt vil sige mellem det, der kan ses, og det der ikke kan ses. I sine nye værker skaber Peter Frimand således en samtidighed mellem beskuerens tilstedeværelse i rummet sammen med værket og repræsentationen af netop denne samtidighed.
Peter Frimand udforsker således rummets udstrækning i tid og sansning samt situationen mellem værk og beskuer - at være sanseligt til stede i den øjeblikkelige situation her og nu. Dermed skaber han en post-minimal og performativ konceptkunst, der kunstteoretisk har fænomenologien som vigtig inspirationskilde.
POMELODYRKERENS TERRASSE
RIKKE RAVN SØRENSEN
18. MARTS - 30. APRIL 2017
Rikke Ravn Sørensen er oprindeligt fra Aalborg, men har ikke tidligere udstillet i Nordjylland. Hun tog afgang fra det Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1997, og har gennem de seneste tyve år markeret sig som en af landets mest interessante og konsekvente billedhuggere. Hendes værkers kunstneriske udtryk bevæger sig ofte i spændingsfeltet mellem stringent, klassisk form og mere artikulerede betydningsladede objekter, der besidder referencer til masker, menneskefigurer eller arkitektur. 
 
Til sin udstilling i Kunsthal NORD vil Rikke Ravn Sørensen skabe en række værker, der aktivt forholder sig til rummene og Nordkrafts postindustrielle fortælling om ombygning, nedbrydning, proces og omskiftelig arkitektur. Skulpturerne afspejler en udstrakt sensibilitet over for omgivelserne og en grundlæggende tro på, at stedets ånd er værd at dykke ned i. At det, der allerede findes, kan accentuere et ekko i værkerne og artikulere nye former.
 
Rikke Ravn Sørensens værker vil samlet set snarere opleves som skrøbelige, uprætentiøse led i en fortløbende, tilgængelig proces end som endegyldige udsagn. På den måde kan publikum lade sig involvere, leve sig ind i processen og blive medskabere af det samlede værks oplevelse.  
ARRANGEMENTER
LØRDAG 18. MARTS KL. 13 - 15
FERNISERING
Velkommen til ferniseringen af de to soloudstillinger Time Slice og Pomelodyrkerens Terrasse. Åbningstale klokken 13 af kunstfaglig leder Henrik Broch-Lips.
GRATIS – ingen tilmelding
TORSDAG 16. MARTS KL. 16
ARTIST TALK I PROCES
Midt i installeringen af TIME SLICE holder Peter Frimand en pause for at fortælle om sin kunst og sin aktuelle udstilling.
GRATIS – ingen tilmelding
TORSDAG 16. MARTS KL. 17
ARTIST TALK I PROCES
Midt i installeringen af POMELODYRKERENS TERRASSE holder Rikke Ravn Sørensen en pause for at fortælle om sin kunst og sin aktuelle udstilling.
GRATIS – ingen tilmelding
For flere tilbud, arrangementer og kunstsaloner tjek kunsthalnord.dk


Åbningstider:
tirsdag - søndag: 11:00 - 17:00  
onsdag: 11:00 - 19:00
 


Kunsthal Nord · Kjellerups Torv 5, 2. sal · 9000 Aalborg · Tlf: 9982 4125 · info@kunsthalnord.dk  · www.kunsthalnord.dk ·  


This email was sent to newsletter@newslettercollector.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kunsthal Nord · Kjellerups Torv 5, 2. sal · Aalborg 9000 · Denmark

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018