Nyt fra Forsvarsministeriet

1 jaar geleden


Text only:

11-10-2017 11:45
Styrket forsvar som et stærkt værn om Danmark
Regeringen vil styrke Forsvaret som svar på det alvorlige trusselsbillede, Danmark står overfor. Derfor skal Forsvaret styrkes substantielt med 4,8 mia. kroner i 2023 for at forstærke værnet om danskernes sikkerhed, tryghed og frihed.

Click here...

Click here to cancel the subscription to the newsletter
Forsvarsministeriet
- Holmens Kanal 42
- 1060 København K
- Telephone: 72 81 00 00
- E-mail: fmn@fmn.dk

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018