Nyt om Erstatningsret - marts 2018

8 maanden geleden


Text only:

 


 


Nyt om Erstatningsret - marts 2018


12. marts 2018

Kære læser


Her modtager du Kammeradvokatens nyhedsbrev med de seneste nyheder inden for erstatningsret.


I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om trafikuheld i frokostpausen, erstatning for ”sparede” udgifter, og at en faglig fejl ikke nødvendigvis udgør culpa. 


Vi ønsker en rigtig god dag og læselyst.


Med venlig hilsen


Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith


Nyheder


Forsinket screening medførte ikke erstatningsansvar


24.01.18
Af
Lise Reuss Muff
Af ressourcemæssige årsager kunne intervallet for mammografiscreening ikke overholdes, men den forsinkede indkaldelse til screening var ikke omfattet af ansvarsgrundlaget i klage- og erstatningsloven.

Læs mere

Højesteretsdom om moms og erstatning


15.02.18
Af
Søren Horsbøl Jensen
I en konkret sag om momstilsvar har Højesteret fastslået, at en retsvildfarelse ikke medfører, at offentlige myndigheder er erstatningsansvarlige på objektivt grundlag. Dommen indeholder tilsvarende nogle generelle betragtninger vedrørende forældelse af erstatningskrav.

Læs mere

Trafikuheld i frokostpausen


08.03.18
Af
Whitney Maria Bjerrum
En bygningshåndværker havde forladt byggepladsen for at hente og spise sin frokost i arbejdsgivers bil. Da han under frokosten blev påkørt af en anden bilist, var denne skade ikke omfattet af arbejdsskadedækningen, da der ikke forelå en naturlig eller nødvendig sammenhæng med arbejdets udførelse.

Læs mere

Erstatning for ”sparede udgifter”


12.03.18
Af
Lise Reuss Muff
Sagen drejede sig om udmåling af erstatning til en hjerneskadet kvinde, hvis kæreste i vidt omfang havde besøgt hende, deltaget i hendes træning og givet hende omsorg. Retten fandt ikke, at kvinden kunne kræve erstatning for udgifter, som hun i den forbindelse havde sparet ved at undgå at antage ekstern hjælp.

Læs mere

Faglig fejl var ikke ansvarspådragende


06.03.18
Af
Lise Reuss Muff og Christian Bo Kolding-Krøger
En radiolog begik en faglig fejl, da han på et røntgenbillede overså en proces, der senere viste sig at være kræft.
Efter bevisførelsen fandt landsretten imidlertid ikke, at der var tale om en erstatningspådragende fejl efter den almindelige culparegel.

Læs mere

Få overblik med Konkursportalen.dk


Konkursportalen.dk er et ambitiøst digitalt værktøj, der skal skabe øget transparens i konkursbehandlingen samt underbygge forventningsafstemning mellem kurator og kreditor i konkursboer.


Læs mere
Kammeradvokaten
-
Vester Farimagsgade 23
-
1606 København V
Telefon: +45 33 15 20 10
-
Mail: mail@kammeradvokaten.dk
-
www.kammeradvokaten.dk
Kontakt
-
Afmeld nyhedsbrev

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018