Nyt om EU-ret og International ret - maj 2018

6 maanden geleden


Text only:

 


 


Nyt om EU-ret og International ret - maj 2018


25. maj 2018

Kære læser


Du modtager her nyhedsbrevet Nyt om EU-ret og International ret for maj 2018.


Hav en god weekend. 


Med venlig hilsen
Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith


Nyheder


Statsstøtte og adfærdsregulerende afgifter: Nye og mere medlemsstatsvenlige toner fra EU?


25.05.18
Af
Rebecca Vikjær-Andresen
Det kan være svært at designe en miljøafgift eller sundhedsfremmende afgift på en sådan måde, at den ønskede adfærdsregulering opnås. EU’s statsstøtteregler gør det ikke nemmere, da det kan udgøre statsstøtte i strid med TEUF artikel 107, stk. 1, at fritage visse former for adfærd fra en afgift. En ny afgørelse fra Kommissionen om en irsk sukkerafgift og tre domme fra EU-domstolen om spanske regionale miljøafgifter (”ANGED-dommene”) kaster nyt lys over medlemsstaternes råderum, når afgifterne skal udtænkes.

Læs mere

Kollisionen mellem Højesteret og EU: Indspark til Ajos-debatten


08.02.18
Af
Gustav Krohn Schaldemose
Rass Holdgaard, Daniella Elkan og Gustav K. Schaldemose fra Kammeradvokaten bidrager til debatten om den spektakulære Ajos-sag med to artikler i hhv. Common Market Law Review og EU-ret og Menneskeret.

Læs mere

Dom fra Retten i EDF-sagen


18.01.18
Af
Grith Skovgaard Ølykke
Retten afsagde den 16. januar 2018 en dom, som er endnu et bidrag til den omfattende praksis om, hvornår stater kan handle/faktisk handler markedsmæssigt. Dette spørgsmål er af stor praktisk betydning, da transaktioner, som staten gennemfører på markedsmæssige vilkår, ikke udgør statsstøtte, og derfor ikke skal anmeldes til Kommissionen.

Læs mere

Arrangementer


Juni
20.

Complianceuddannelsen - Hold 2


En formaliseret, kompetencegivende uddannelse indenfor Corporate Compliance, rettet mod praktikere så vel som advokater.

Læs mere

Juni
26.

Nyt om aktindsigt og Aktindsigtshåndbogen


Borgere, journalister m.fl. har gennem aktindsigt mulighed for at få indsigt i myndighedernes foretagender. Aktindsigt skaber bl.a. tillid til den offentlige forvaltning, men det kræver også tid og ressourcer til sagsbehandling inden for stramme tidsfrister.

Læs mere

Din digitale guide til aktindsigt


Aktindsigtshåndbogen er udkommet i en ny og stærkt forbedret udgave. Læs mere om, hvordan den nye digitale guide hjælper sagsbehandlere på alle niveauer med enkle og praktisk anvendelige værktøjer.


Læs mere
Kammeradvokaten
-
Vester Farimagsgade 23
-
1606 København V
Telefon: +45 33 15 20 10
-
Mail: mail@kammeradvokaten.dk
-
www.kammeradvokaten.dk
Kontakt
-
Afmeld nyhedsbrev

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018