Nyt om Miljøret - maj 2018

5 maanden geleden


Text only:

 


 


Nyt om Miljøret - maj 2018


29. maj 2018

Kære læser


Du modtager her nyhedsbrevet Nyt om Miljøret for maj 2018. 


Hav en god solskinsdag. 


Med venlig hilsen
Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith


Nyheder


Fysisk lovliggørelse af kolonihavehus


24.05.18
Af
Iben Foged Porter
Østre Landsret frifandt ved dom af 30. april 2018 en kommune i en sag om afslag på godkendelse af fysisk lovliggørelse af et kolonihavehus. Landsretten fandt samtidig, at kommunens afgørelse herom ikke var i strid med lighedsgrundsætningen.

Læs mere

Proportionalitet og værdispild i lovliggørelsespåbud


24.05.18
Af
Britta Moll Bown
Vestre Landsret fandt, at der ved prøvelse af en afgørelse om et lovliggørelsespåbud ikke kunne tages stilling til proportionalitet og værdispild, da prøvelsen ikke kunne omfatte forhold, som var endelig afgjort i den forudgående sag, hvor der var meddelt afslag på lovliggørende landzonetilladelse til en garage og en mur.

Læs mere

Ekspropriation eller erstatningsfri regulering?


08.05.18
Af
Josephine Fie Legarth Aggesen
Vestre Landsret har afsagt dom i en sag, som handlede om, hvorvidt Naturklagenævnets afslag på fortsat tørveindvinding var erstatningsfri regulering eller ekspropriation. Sagen var anlagt af Pindstrup Mosebrug A/S (herefter ”Pindstrup”) og angik et område i Lille Vildmose. Da landsretten fandt, at der var tale om ekspropriation, tog landsretten også stilling til størrelsen på den erstatning, som Pindstrup var berettiget til.

Læs mere

Påbud om retablering opretholdt som gyldigt


08.05.18
Af
Britta Moll Bown
Vestre Landsret har fastslået, at Slots- og Kulturstyrelsens dokumentation af tilstandsændringer på et fortidsminde i Jelling Kommune var tilstrækkelig. Vestre Landsret udtalte samtidig, at en administrativ prøvelsesbegrænsning i museumsloven medførte, at prøvelsen i en retssag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet var afgrænset tilsvarende.

Læs mere

Ny EU-dom om habitatkonsekvensvurdering


24.05.18
Af
Iben Foged Porter
EU-Domstolen udtaler, at afværgeforanstaltninger ikke kan tages i betragtning i forbindelse med screeningen af, om der skal foretages en habitatkonsekvensvurdering.

Læs mere

Arrangementer


Juni
27.

Nyt om aktindsigt og Aktindsigtshåndbogen


Borgere, journalister m.fl. har gennem aktindsigt mulighed for at få indsigt i myndighedernes foretagender. Aktindsigt skaber bl.a. tillid til den offentlige forvaltning, men det kræver også tid og ressourcer til sagsbehandling inden for stramme tidsfrister.

Læs mere

Din digitale guide til aktindsigt


Aktindsigtshåndbogen er udkommet i en ny og stærkt forbedret udgave. Læs mere om, hvordan den nye digitale guide hjælper sagsbehandlere på alle niveauer med enkle og praktisk anvendelige værktøjer.


 


Læs mere
Kammeradvokaten
-
Vester Farimagsgade 23
-
1606 København V
Telefon: +45 33 15 20 10
-
Mail: mail@kammeradvokaten.dk
-
www.kammeradvokaten.dk
Kontakt
-
Afmeld nyhedsbrev

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018