Nyt om Miljøret - marts 2018

8 maanden geleden


Text only:

 


 


Nyt om Miljøret - marts 2018


07. marts 2018

Kære læser


Her modtager du Kammeradvokatens nyhedsbrev med nyt fra det miljøretslige område.


I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om ekspropriation til Roskilde Dyrskueplads, fredningserstatning i Lille Vildmose og udstykning i landzone.


Vi gør desuden opmærksom på Kammeradvokatens digitale værktøj; Persondatatesten.dk.


Hav en god dag og læselyst.
Med venlig hilsen
Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith


Nyheder


Ekspropriation til Roskilde Dyrskueplads


07.03.18
Af
Kim Christian Højmark
Østre Landsret har den 22. november 2017 slået fast, at Roskilde Kommunes ekspropriation af et areal ved Roskilde Dyrskueplads var lovlig. Arealet skal benyttes til boldbaner samt servicearealer til større arrangementer på dyrskuepladsen, herunder Roskilde Festival.

Læs mere

Ledningsejer skal betale for prøvegravning


07.03.18
Af
Sarah Jano
Sagen angår et principielt spørgsmål om forholdet mellem vejlovens gæsteprincip og ledningsejerloven (LER-lovgivningen). Kommunen mente, at betalingsforpligtelsen påhvilede ledningsejeren som gæst i vejen. Ledningsejerens synspunkt var, at denne havde opfyldt sine forpligtelser efter LER-lovgivningen og derfor ikke skulle betale for prøvegravningsarbejdet.

Læs mere

Fredningserstatning i Lille Vildmose


07.03.18
Af
Josephine Fie Legarth Aggesen
Lodsejere blev ikke tilkendt yderligere erstatning ved domstolene i det økonomiske opgør efter Danmarks hidtil største naturfredning.

Læs mere

Udstykning i landzone


07.03.18
Af
Louise Solvang Rasmussen
I en retssag om et afslag på landzonetilladelse til udstykning kunne lokalplanens overensstemmelse med kommuneplanen ikke prøves, da lokalplanen var endeligt vedtaget godt 13 år før, retssagen blev anlagt.

Læs mere

Betingelser for beskyttelse af overdrev


07.03.18
Af
Daniella Gabris
Vestre Landsret har i en dom fra december 2017 anerkendt, at der på grund af lokale forhold kan opstå et beskyttet biologisk overdrev inden for en kortere periode end 30 år. Landsretten fandt samtidig, at oplysninger i en skønserklæring ikke kunne føre til, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse skulle tilsidesættes som ugyldig.

Læs mere

Erstatning for ekspropriation af vejarealer fastsat til 0 kr.


07.03.18
Af
Iben Foged Porter
Afståelse af vejarealer, der i forvejen kan benyttes af ejere af flere ejendomme, kan som udgangspunkt ikke siges at medføre noget tab for vejejerne, idet en ejer ikke har en almindelig ejendomsråden over sådanne arealer.

Læs mere

Tag Persondatatesten.dk


Persondatatesten er et gratis værktøj, som giver et overblik over, hvor langt din organisation er med at sikre overensstemmelse (compliance) med den nye databeskyttelsesforordning.


Læs mere
Kammeradvokaten
-
Vester Farimagsgade 23
-
1606 København V
Telefon: +45 33 15 20 10
-
Mail: mail@kammeradvokaten.dk
-
www.kammeradvokaten.dk
Kontakt
-
Afmeld nyhedsbrev

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018