Nyt om Stats- og forvaltningsret - maj 2018

5 maanden geleden


Text only:

 


 


Nyt om Stats- og forvaltningsret - maj 2018


31. maj 2018

Kære læser


Du modtager her nyhedsbrevet Nyt om Stats- og forvaltningsret for maj 2018.


Hav en god torsdag. 


Med venlig hilsen
Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith


Nyheder


Dom om aktindsigt i kampflysagen


31.05.18
Af
Stanley Stener Nielsen
Københavns Byret har frifundet Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser i den såkaldte kampflysag.

Læs mere

Brevveksling mellem kronprinsen og Kulturministeriet var ikke intern


31.05.18
Af
Kim Christian Højmark
Kulturministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt i brevudveksling med kongehuset vedrørende kronprinsens deltagelse i IOC under henvisning til, at brevvekslingen var intern. Da kronprinsen ikke havde varetaget sine opgaver i IOC som ”led i statsstyret”, var det ombudsmandens opfattelse, at den omhandlede brevveksling ikke var intern.

Læs mere

To ombudsmandsudtalelser om offentligt ansattes Facebook-opslag


31.05.18
Af
Jakob Klaris Søgaard og Louise Olsen
Folketingets Ombudsmand har i to nye udtalelser om offentligt ansattes ret til at udtrykke sig på Facebook fundet, at offentligt ansatte ikke er forpligtet til først at rejse kritik internt i organisationen ligesom offentligt ansatte gerne offentligt må udtrykke sig både skarpt og polemisk, når ytringerne ikke derved bliver åbenbart urigtige eller urimeligt grove.

Læs mere

Væsentlige sagsbehandlingsfejl bør beklages


31.05.18
Af
Rasmus Pollas
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg traf afgørelse om tilbagebetaling af et dagpengebeløb over for en borger på et mangelfuldt grundlag. Udvalget ændrede senere afgørelsen, så tilbagebetalingskravet bortfaldt. Ombudsmanden udtalte, at udvalget i medfør af god forvaltningsskik også burde have redegjort for og beklaget sagsbehandlingsfejlen.

Læs mere

Arrangementer


Juni
27.

Nyt om aktindsigt og Aktindsigtshåndbogen


Borgere, journalister m.fl. har gennem aktindsigt mulighed for at få indsigt i myndighedernes foretagender. Aktindsigt skaber bl.a. tillid til den offentlige forvaltning, men det kræver også tid og ressourcer til sagsbehandling inden for stramme tidsfrister.

Læs mere

Din digitale guide til aktindsigt


Aktindsigtshåndbogen er udkommet i en ny og stærkt forbedret udgave. Læs mere om, hvordan den nye digitale guide hjælper sagsbehandlere på alle niveauer med enkle og praktisk anvendelige værktøjer.


Læs mere
Kammeradvokaten
-
Vester Farimagsgade 23
-
1606 København V
Telefon: +45 33 15 20 10
-
Mail: mail@kammeradvokaten.dk
-
www.kammeradvokaten.dk
Kontakt
-
Afmeld nyhedsbrev

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018