Partij voor de Dieren Nieuwsbrief 2015 - # 7

3 jaren geleden


Text only:   Nieuwsbrief 2015 #7        Naar website   Webwinkel   Standpunten   Contactformulier
   

Beste nieuwsbrieflezer, 


Afgelopen maandag werd mijn initiatiefnota voor een einde aan de plezierjacht (het jagen op wilde eenden, hazen, konijnen, fazanten en houtduiven zonder enig nut of noodzaak) behandeld in de Tweede Kamer. Op dezelfde dag werd ook het debat gevoerd over het wetsvoorstel van het kabinet voor nieuwe regels voor de natuur (Wet natuurbescherming).


Tot driemaal toe beloofde de PvdA (in 2012, 2013 en 2015) om de plezierjacht te verbieden. Met de steun van de PvdA zou er een ruime meerderheid voor een verbod zijn. Maar net als bij het plezierjachtdebat in 1996 dreigt de PvdA opnieuw te zwichten voor de VVD. Dat is onacceptabel. De PvdA is samen met de VVD met een amendement gekomen op het wetsvoorstel natuurbescherming om de jacht juist te versoepelen en gaf deze week aan mijn initiatiefnota niet te gaan steunen.


De PvdA heeft de sleutel in handen om de plezierjacht te verbieden. Wij willen dan ook geen mogelijkheid onbenut laten om de PvdA te herinneren aan haar belofte en te bewegen alsnog de plezierjacht te verbieden. Samen met de SP en GroenLinks organiseren we woensdag 24 juni een hoorzitting over de gevolgen van het plan van VVD en PvdA om de regels omtrent de jacht te versoepelen. Wordt vervolgd!


Meer over de behandeling van mijn initiatiefnota, maar ook over de behandeling van de Wet natuurbescherming en het van de markt halen van hormoonverstoorders lees je in deze nieuwsbrief.


Hartelijke groet,
Marianne Thieme


 
 

Kamer: haal hormoonverstoorders van de markt


De Kamer steunde een motie van de PvdD om hormoonverstorende stoffen zo snel mogelijk van de markt te halen. Deze stoffen zitten in allerlei producten waar mensen dagelijks mee in aanraking komen, zoals plastic verpakkingen, groente en fruit die zijn bespoten met landbouwgif (bv. Roundup) en cosmetica. Deze chemische stoffen kunnen vruchtbaarheidsproblemen, zaadbalkanker, borstkanker en obesitas veroorzaken en zijn zeer risicovol voor ongeboren baby’s en jonge kinderen. Ook een rapport met criteria om deze stoffen te verbieden, dat onder zware druk van de chemische industrie in een Brusselse lade is verdwenen, wil de Kamer boven water krijgen. Lees verder


 

Initiatiefnota plezierjacht behandeld in Kamer


Afgelopen maandag behandelde de Tweede Kamer de initiatiefnota van Marianne Thieme over het stoppen van de plezierjacht. In de nota van de Partij voor de Dieren staat het voorstel om het voor het plezier doden van wilde eend, haas, konijn, fazant en houtduif zo snel mogelijk te beëindigen door de vrije jacht op deze soorten te sluiten. Van deze dieren worden er meer dan een miljoen per jaar gedood door jagers en een onbekend aantal niet-dodelijk getroffen, zonder dat er enige noodzaak of enig nut is. Bekijk hier de bijdrage van Marianne Thieme aan het debat.


 

27 amendementen Wet natuurbescherming


De Partij voor de Dieren heeft 27 amendementen ingediend op de nieuwe Wet natuurbescherming voor een betere bescherming van flora en fauna. Een aantal amendementen gaan over de jacht. De PvdD wil de dubbele pet van jachtopzichters (die van toezichthouder op en belangenbehartiger van zijn jachtheer) afschaffen, een verbod op het afschieten van dieren in draag- en zoogtijd, een verbod op de import van jachttrofeeën van bedreigde diersoorten en geen jacht in natuurgebieden. Binnenkort worden de amendementen in stemming gebracht. Lees verder


 

Omvang natuurnetwerk wettelijk vastleggen


De rijksoverheid moet verantwoordelijk blijven voor het aanleggen en inrichten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), vindt de Partij voor de Dieren. Dit nationale natuurnetwerk, dat natuurgebieden aan elkaar moet verbinden, is te belangrijk om uit handen te geven aan de provincies. Esther Ouwehand wil ook wettelijk vastleggen dat de afgesproken grootte van de EHS daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De partij diende hier amendementen voor in tijdens de behandeling van de Wet natuurbescherming. Lees verder


 

'Geen censuur op natuur!'


De Europese fractie van de PvdD gaat natuurliefhebbers mobiliseren om te voorkomen dat Brussel Europese natuurbeschermingswetten versoepelt. Europarlementariër Anja Hazekamp roept natuurliefhebbers middels de actie ‘Geen censuur op natuur’ op om massaal hun stem te laten horen in de officiële EU-enquête over het nut van Europese natuurbescherming. Lees verder

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten.


 


 


WORD LID

Help ons groot worden. Meld je aan als lid en maak een keuze uit één van de bijzondere welkomstgeschenken. Klik hier. 
Stop de hobbyjacht!

Jaarlijks worden ruim 1 miljoen dieren doodgeschoten voor de lol van een kleine groep hobbyjagers. Laat de dieren niet schieten, teken hier het burgerinitiatief ‘Stop de hobbyjacht’ 
VACATURES

Statenfractie Flevoland zoekt beleidsmedewerker


Afdeling Groningen zoekt een algemeen bestuurslid


   
WINKEL
Groenbaksticker €1,50


Maak je groenbak nog 'groener' met deze groenbaksticker van de Partij voor de Dieren. Grootte: 29,5 bij 21 cm.


WAT GEBEURT ER LOKAAL?

PvdD Limburg bij Pride Walk Maastricht


Liever een schoon Amsterdam, dan een vuile stad vol toeristen


Dassen dupe van verstoringen leefgebied in Apeldoorn


Waarom meer gezondheidsrisico’s voor Brabander dan voor Hollander?


Massaslachting ganzen wreed en onnodig


 

 


partijvoordedieren.nl


Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam
Telefoon 020 5203870
Triodos bankrekening nr. (IBAN): NL94 TRIO 0212486934
 
 
 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om u af te melden.

Partijvoordedieren.nl

Categorieën: Politiek | Politieke Partij
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018