PIANOo-alert nr. 148

6 jaren geleden


Text only:

(Is deze nieuwsbrief van PIANOo
niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie)
Contact  
PIANOo website
 
PIANOo-alert nr. 148

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties,
jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft de nieuwsbrief
een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en
aanbesteden. 


PIANOo-bijeenkomsten ‘Professioneel inkopen met de
Aanbestedingswet’

Bedrijfsleven en gemeenten Regio Zwolle positief over
samenwerking in aanbestedingsbeleid

10 tips bij aanbesteding AWBZ
Friese overheden werken samen bij social
return

Actuele Uitspraken Aanbestedingsrecht week
29

CO2-Prestatieladder geaccepteerd door de
RvA

Aanbesteding regionale spoorlijnen
Brandbrief: Overheid moet schouders zetten onder
duurzaam inkopen

Tool PPS4Infra: in één oogopslag bepalen welke
contractvorm geschikt is voor uw project

Actuele Uitspraken Aanbestedingsrecht week
28

Nieuwe trend: bestuurlijk aanbesteden
VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
beschikbaar

Aantal emvi-gunningen neemt toe
PIANOo-bijeenkomsten ‘Professioneel inkopen met de
Aanbestedingswet’

De Eerste Kamer behandelt in september de Aanbestedingswet.
Waarschijnlijk treedt de wet dan per 1 januari 2013 in werking. Wat zijn de
consequenties voor de inkooppraktijk van aanbestedende diensten?
Welke...
Lees verder


Bedrijfsleven en gemeenten Regio Zwolle positief over
samenwerking in aanbestedingsbeleid

VNO-NCW Midden, MKB-Nederland/Midden, Bouwend Nederland Regio Oost en
Kamer van Koophandel Oost Nederland zijn in de regio Zwolle aan de slag met
innovatief en ondernemend aanbesteden. In navolging van andere...
Lees verder


10 tips bij aanbesteding AWBZ
Wilt u in 2013 zorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere
Ziekenkosten (AWBZ) leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Dan is het
zaak uw aanbesteding in orde te maken. De gestelde deadline voor
het...
Lees verder


Friese overheden werken samen bij social
return

Leeuwarden heeft goede ervaringen met social return bij aanbesteding
van opdrachten. Burgemeester en wethouders hebben onlangs een beleidsnotitie
gepresenteerd met spelregels en ambities over social return en het
aan...
Lees verder


Actuele Uitspraken Aanbestedingsrecht week
29

In de afgelopen week werd één uitspraak op het gebied van het
aanbestedingsrecht gepubliceerd. En daarnaast nog een uitspraak het
aanbestedingsrecht rakende.
Lees verder


CO2-Prestatieladder geaccepteerd door de
RvA

De CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden
& Ondernemen (SKAO) is officieel geaccepteerd als schema door de Raad
voor Accreditatie (RvA). Met deze acceptatie heeft de SKAO de
CO2-...
Lees verder


Aanbesteding regionale spoorlijnen
Minister Schultz (I&M) vindt dat de dienstverlening op een aantal
regionale spoorlijnen kan worden aanbesteed. De minister heeft de
kwestie laten onderzoeken door een commissie onder leiding van
oud-senator...
Lees verder


Brandbrief: Overheid moet schouders zetten onder
duurzaam inkopen

Overheden zetten nog weinig tastbare stappen op het gebied van duurzaam
inkopen, zo stellen NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en
VNO-NCW. Een jaar na het uitbrengen van het Advies Duurzaam
Inkopen,...
Lees verder


Tool PPS4Infra: in één oogopslag bepalen welke
contractvorm geschikt is voor uw project

Publieke partijen zoals provincies, gemeenten en waterschappen kunnen
efficiënt investeren in projecten door synergie te zoeken met private
partijen. Publiek-private samenwerkingsvormen (PPS) zoals
geïntegreerde...
Lees verder


Actuele Uitspraken Aanbestedingsrecht week
28

Deze week is er één uitspraak op het gebied van het
aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze wordt hieronder kort
besproken.
Lees verder


Nieuwe trend: bestuurlijk
aanbesteden

Het model van bestuurlijk aanbesteden krijgt steeds meer bekendheid als
mogelijkheid om convenanten te sluiten tussen gemeenten en leveranciers van
zorg- en welzijnsdiensten. Het model komt tegemoet aan enkele...
Lees verder


VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
beschikbaar

VNG heeft een Model Inkoop- en
aanbestedingsbeleid ontwikkeld om verdere
professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk te realiseren bij
gemeenten.
Lees verder


Aantal emvi-gunningen neemt toe
Den Haag - Gemeenten, provincies, de Rijksoverheid en waterschappen
gunnen steeds meer op basis van de economisch meest voordelige inschrijving
(emvi). 
Lees verder


 
In de spotlight
Conceptaanbestedingsbesluit, Gids
proportionaliteit en het ARW 2012 gepubliceerd

Minister Verhagen heeft op 10 juli 2012 het conceptaanbestedingsbesluit
en een toelichting daarop toegezonden aan de Tweede Kamer. In het besluit
worden een...
Lees verder
Nieuws voor de site?
Laat het ons weten! Neem contact op met de redactie via
webredactie@pianoo.nl
Aanmelden?
Wilt u iedere twee weken PIANOo-alert ontvangen?
Meld u aan voor
PIANOo-alert

Afmelden?
Geen interesse meer in PIANOo-alert?
Meld u af voor
PIANOo-alert

 

Pianoo.nl

Categorieën: Muziek | Instrumenten
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018