PIANOo-alert nr. 154

6 jaren geleden


Text only:

(Is deze nieuwsbrief van PIANOo
niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie)
Contact  
PIANOo website
 
PIANOo-alert nr. 154

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties,
jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft de nieuwsbrief
een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en
aanbesteden. 


Schrijf u in voor de bijeenkomsten Aanbestedingswet!

Nauwere samenwerking PIANOo en
Rijkswaterstaat

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week
41

Bestuurder levert salaris in voor
aanbesteding

Engelse vertaling DBFM(O)-contract en
aanbestedingsleidraad gereed

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week
40

SER: gemeenten ongeschikt om AWBZ uit te
voeren

Utrecht stuurt met inkoop op maatschappelijke
doelen

RWS besteedt aan op 'tevreden
omgeving'

Aanbestedingswet op 23 oktober in de Eerste
Kamer

Video: Dean Kashiwagi - Blind vs.
Visionary

Gemeenten hebben te veel beleidsvrijheid
Wmo

Afspraak is afspraak. Contracten moeten worden
nagekomen.

Schrijf u in voor de bijeenkomsten Aanbestedingswet!

Meer weten over de consequenties van de Aanbestedingswet voor uw
inkooppraktijk? Schrijf u in voor een van de regionale bijeenkomsten
'Professioneel inkopen met de Aanbestedingswet' van NEVI en PIANOo! In
november...
Lees verder


Nauwere samenwerking PIANOo en
Rijkswaterstaat

PIANOo en Rijkswaterstaat gaan vanaf 2013 nauwer met elkaar
samenwerken, zo is te lezen in een interview met Cobouw.
Lees verder


Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week
41

De afgelopen week werden vier uitspraken op het gebied van het
aanbestedingsrecht gepubliceerd. Ze worden hieronder kort
besproken. 
Lees verder


Bestuurder levert salaris in voor
aanbesteding

Topvrouw Joke Siraa van Attent WVZ levert over dit jaar 11.000 euro
salaris in om te voorkomen dat de zorgorganisatie niet mee mag doen aan een
aanbesteding in de gemeente Overbetuwe.
Lees verder


Engelse vertaling DBFM(O)-contract en
aanbestedingsleidraad gereed

De Engelse vertaling van de rijksbrede Modelovereenkomst DBFM(O)
[2012], versie Infrastructuur en versie Huisvesting en het model
Aanbestedingsleidraad concurrentiegerichte dialoog zijn beschikbaar via de
website van...
Lees verder


Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week
40

Twee uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht deze week en
één uitspraak het aanbestedingsrecht rakende. Ze worden hieronder kort
beschreven. 
Lees verder


SER: gemeenten ongeschikt om AWBZ uit te
voeren

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering dat uitvoering
van de AWBZ door zorgverzekeraars moet gebeuren en niet door
gemeenten.
Lees verder


Utrecht stuurt met inkoop op maatschappelijke
doelen

Bij het kopen van spullen en het inhuren van mensen gaat de gemeente
Utrecht meer letten op het realiseren van maatschappelijke doelen. Op het
gebied van inkoop zijn drie pijlers: klimaat- en
milieuvriendelijk...
Lees verder


RWS besteedt aan op 'tevreden
omgeving'

Bij de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten- Veenendaal heeft
Rijkswaterstaat als eerste in Nederland de doelstelling 'tevreden omgeving'
meegewogen als criterium bij de aanbesteding. Het vergrootte het
draagvlak...
Lees verder


Aanbestedingswet op 23 oktober in de Eerste
Kamer

Volgens de agenda van de Eerste Kamer haalt de Senaat de
behandeling van de de Aanbestedingswet een week naar voren. Plenaire
behandeling is nu gepland op dinsdag 23 oktober a.s. om 10.15
uur....
Lees verder


Video: Dean Kashiwagi - Blind vs.
Visionary

Nu Best Value Procurement terrein wint in Nederland, staat
Inkopers-Café wat langer stil bij dit fenomeen. Wat is het? Wat betekent het
en vooral: wat kun je ermee?
Lees verder


Gemeenten hebben te veel beleidsvrijheid
Wmo

Het is onverstandig om de AWBZ in zijn huidige vorm over te hevelen
naar de Wmo. Dat stelt de SER in een tussentijds advies aan de
regering. 
Lees verder


Afspraak is afspraak. Contracten moeten worden
nagekomen.

Het is van groot belang dat inkoopprofessionals ethisch handelen.
Daarom heeft NEVI de nieuwe NEVI Gedragscode ontwikkeld die inkopers én
overige betrokkenen bij het inkoopproces ondersteuning biedt bij het
omgaan...
Lees verder


 
In de spotlight
Grote vier steden gaan zelf over openbaar
vervoer

De vier grote steden in ons land mogen voortaan zelf bepalen of ze hun
openbaar vervoer aanbesteden of laten verzorgen door een gemeentelijk
vervoerbedrijf...
Lees verder
Nieuws voor de site?
Laat het ons weten! Neem contact op met de redactie via
webredactie@pianoo.nl
Aanmelden?
Wilt u iedere twee weken PIANOo-alert ontvangen?
Meld u aan voor
PIANOo-alert

Afmelden?
Geen interesse meer in PIANOo-alert?
Meld u af voor
PIANOo-alert

 

Pianoo.nl

Categorieën: Muziek | Instrumenten
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018