PIANOo-alert nr. 158

5 jaren geleden


Text only:

(Is deze nieuwsbrief van PIANOo
niet goed leesbaar? Bekijk dan de online versie)
Contact  
PIANOo website
 
PIANOo-alert nr. 158

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties,
jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft de nieuwsbrief
een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en
aanbesteden.


Inkoop en aanbesteden van ICT in de
spotlights

Interviewserie: professioneel inkopen met de
Aanbestedingswet

Jorritsma: Gemeenten steeds ‘ondernemender’ bij
aan werk helpen van mensen

MKB INFRA Aanbestedings Award voor mkb-vriendelijk
opdrachtgeverschap

Algemene Rekenkamer: Verhoging drempelwaarden niet
per se gunstig

Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week
48

Geeft nieuwe Aanbestedingswet ondernemers écht meer
kans op winst aanbesteding?

Nieuwe ICT-problemen Defensie doemen
op

BNA presenteert manifest Beter
Aanbesteden

Publicatie: hoe gaan gemeenten zorg voor jeugd
inkopen?

Inkoop en aanbesteden van ICT in de
spotlights

In 2013 start een nieuwe community rondom inkoop en ICT binnen de
Rijksoverheid. Deze is erop gericht om kennis en ervaring rondom het
aanbesteden en inkopen van ICT uit te wisselen en te borgen. Iedereen die
te...
Lees verder


Interviewserie: professioneel inkopen met de
Aanbestedingswet

In december 2012 interviewt PIANOo rijksoverheidsorganisaties over de
organisatorische aanpassingen die de Aanbestedingswet met zich
meebrengt.
Lees verder


Jorritsma: Gemeenten steeds ‘ondernemender’ bij
aan werk helpen van mensen

Gemeenten investeren steeds meer in contacten met ondernemers om zo
veel mogelijk mensen aan werk te helpen. En bij hun inkoop en aanbestedingen
creëren gemeenten ruimte voor ondernemers om zo veel mogelijk
mensen...
Lees verder


MKB INFRA Aanbestedings Award voor mkb-vriendelijk
opdrachtgeverschap

MKB INFRA heeft het initiatief genomen een prijs in te stellen voor de
meest MKB-vriendelijke opdrachtgever (aanbesteder); de MKB INFRA
Aanbestedings Award.
Lees verder


Algemene Rekenkamer: Verhoging drempelwaarden niet
per se gunstig

De Europese aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten zijn
ingewikkeld. Ze worden overal in de EU slecht nageleefd, ook in Nederland.
Daarom wil de Europese Commissie de aanbestedingsrichtlijnen aanpassen.
Het...
Lees verder


Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week
48

In de afgelopen week werden maar liefst 6 uitspraken op het gebied van
het aanbestedingsrecht gepubliceerd. Ze worden hieronder kort
besproken. 
Lees verder


Geeft nieuwe Aanbestedingswet ondernemers écht meer
kans op winst aanbesteding?

De nieuwe Aanbestedingswet moet inschrijving op een overheidsopdracht
makkelijker maken voor ondernemers. En hen kans geven de aanbesteding ook te
winnen. Maar geeft deze wet mkb'ers wel echt meer kans in...
Lees verder


Nieuwe ICT-problemen Defensie doemen
op

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer zijn
zorgen geuit over de voortgang van de verbeteringen van het financieel,
materieel en personeelsbeheer bij het ministerie van Defensie.
Naast...
Lees verder


BNA presenteert manifest Beter
Aanbesteden

De BNA heeft donderdag het Manifest Beter Aanbesteden gepresenteerd.
Dat gebeurde tijdens de 4e EU Aanbestedingendag van Architectuur Lokaal. In
het manifest staat twintig aanwijzingen om het
aanbestedingsproces...
Lees verder


Publicatie: hoe gaan gemeenten zorg voor jeugd
inkopen?

Ex-wethouder Guus Krähe (GGD Nederland) onderzocht op welke manieren
gemeenten de inkoop van zorg gaan aanpakken. Zijn afstudeerscriptie laat zien
hoe gemeenten de zorg voor jeugd inkopen na de transitie in 2015
en...
Lees verder


 
In de spotlight
Welk EMVI-criterium is
belangrijk?

Meestal bepaalt de inkoper met deskundigen de zwaarte van elk
EMVI-criterium. Naarmate er meer criteria zijn, blijkt het lastiger om samen
tot een...
Lees verder
Nieuws voor de site?
Laat het ons weten! Neem contact op met de redactie via
webredactie@pianoo.nl
Aanmelden?
Wilt u iedere twee weken PIANOo-alert ontvangen?
Meld u aan voor
PIANOo-alert

Afmelden?
Geen interesse meer in PIANOo-alert?
Meld u af voor
PIANOo-alert

 

Pianoo.nl

Categorieën: Muziek | Instrumenten
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018