Regeerakkoord 2017-2021

6 maanden geleden


Text only:

11 oktober 2017
 

Beste ,


In deze speciale update zoomen we in op vier belangrijke thema’s uit het regeerakkoord.


Fiscale positie ondernemers op de schop


Het nieuwe kabinet draait aan flink wat fiscale knoppen. Voor ondernemers betekent dit een nieuw fiscaal en financieel plaatje – zowel voor de positie van ondernemer als privépersoon. Er ontstaat een nieuw evenwicht tussen ondernemen in, of juist buiten, de BV. Ondernemers moeten zich daardoor afvragen of zij nog in de juiste ondernemingsvorm zitten.


Bekijk de video


Meer lezen over de fiscale wijzigingen? Download de publicatie.


Pijnpunten WWZ aangepast


Het regeerakkoord pakt de pijnpunten uit de Wet Werk en Zekerheid aan. De drempel om personeel in vaste dienst te nemen, is daarmee verder verlaagd. Zo wordt onder andere voor kleinere werkgevers de loondoorbetaling bij ziek personeel met één jaar verkort. Nadeel is wel dat zij de re-integratie in het tweede ziektejaar aan het UWV moeten overlaten.. Daarnaast versoepelen de ontslagregels voor vast personeel. Dossiervorming wordt daarmee minder urgent. Toch blijft het oppassen aangezien de rechter meer armslag krijgt. Dit kan leiden tot hogere ontslagvergoedingen.


Bekijk de video


Cybersecurity voor mkb’ers


Als er één onderwerp is waarbij Nederland niet kon achterblijven, dan is het wel cybersecurity. Met name voor mkb’ers is er op dat vlak goed nieuws. Er is een ambitieuze agenda voor cybersecurity met drie belangrijke maatregelen:


structureel wordt er 95 miljoen vrijgemaakt voor cybersecurity;
er komen securitystandaarden voor internet of things-apparaten;
er komt één cybersecurity aanspreekpunt voor alle sectoren.

Bekijk de video


De publieke sector moet zelf aan de slag


Organisaties in de publieke sector moeten zelf aan de slag. De Rijksoverheid trekt zich nog verder terug en publieke organisaties krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Op hoofdlijnen zet het nieuwe kabinet in op duurzaamheid en innovatie, maar voor de concrete invulling daarvan moeten organisaties er zelf werk van maken.


Bekijk de video


Met vriendelijke groet,


BDO Accountants & Adviseurs


© 2017 BDO Nederland - juridische mededeling - www.bdo.nl

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018