Rotterdam V biedt gratis trainingen

7 jaren geleden


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januari 2012 • 4e jaargang • nummer 1
› webversie bekijken
 
Naamswijziging Rotterdam Verkeert
Kenniscentrum voor homoseksualiteit
Gratis trainingen voor professionals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionals in onderwijs, jongerenwerk en ouderenwerk kunnen dit voorjaar gratis deelnemen aan trainingen van Rotterdam Verkeert. In deze nieuwsbrief meer informatie over dit nieuwe aanbod. Ander nieuws. Rotterdam Verkeert is door de gemeente aangewezen als kenniscentrum homoseksualiteit en neemt een nieuwe naam aan: Rotterdam V. Rotterdam V zoekt ook in 2012 de samenwerking met zoveel mogelijk partijen bij het werk aan een tolerante stad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De naam Rotterdam Verkeert was ooit ludiek bedoeld en voldoet in zoverre dat je hem niet snel vergeet. De keerzijde is dat er snel misverstanden ontstaan. We moeten voortdurend uitleggen dat het niet gaat om ‘verkeerd’, maar om ‘verkeert’ met een t, in de zin van omgaan met en in de betekenis van veranderen. ‘Het kan verkeren’, zei de 17de-eeuwse schrijver Bredero destijds. We merken dat Bredero in de vergetelheid is geraakt en dat de naam in toenemende mate irritatie oproept. Daarom is besloten de organisatie in 2012 om te dopen tot Rotterdam V. We zijn dichtbij de huidige naam gebleven, omdat Rotterdam Verkeert een begrip is in de stad.


 
 
 
 

Rotterdam V is al meer dan 15 jaar de deskundige partner voor training en advies rond seksuele diversiteit. De gemeente heeft onze organisatie voor 2012 aangewezen als het kenniscentrum voor homoseksualiteit. We zijn trots op deze nieuwe status.
We kunnen het u als Rotterdamse professional nu nog makkelijker maken om kennis en vaardigheden op te doen rond het thema homoseksualiteit. We bieden in het voorjaar van 2012 een open en gratis scholingsaanbod aan. Maak er gebruik van. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf u zo snel mogelijk in.
Er zijn afzonderlijke trainingen voor professionals in het jongerenwerk, het ouderenwerk en het onderwijs. De trainingen voor het jongerenwerk zijn op 15, 22 en 29 maart, van 13.00 tot 15.00 uur. Voor het ouderen werk op 10, 17 en 24 april, van 10.00 tot 12.00 uur. Voor het onderwijs op 11, 18 en 25 april, van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie: COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175, Rotterdam.
Inschrijven via: info@rotterdamv.nlHet gaat om een cyclus van drie bijeenkomsten van twee uur. We beginnen met een lezing over homoseksualiteit en een documentaire die betrekking heeft op uw eigen vakgebied. In de tweede bijeenkomst gaan we met elkaar aan de slag met behulp van interactieve oefeningen. U krijgt handvatten aangereikt die u tijdens uw werk houvast bieden. De slotbijeenkomst heeft de vorm van een intervisiebijeenkomst. We bespreken door uzelf ingebrachte casussen. Zo leert u hoe u de kennis kunt toepassen in uw werkpraktijk.


Met de trainingscyclus krijgt u technieken in handen waarmee u homoseksualiteit op een natuurlijke manier kunt bespreken met uw doelgroep. In deze tijd, nu de rechten van homoseksuelen gewaarborgd zijn, staat niets het behandelen van het thema homoseksualiteit in de weg.


 
 
 
 
 

Voor het jongerenwerk


In dialoog worden bruggen geslagen.
Veel jongeren weigeren homoseksualiteit te accepteren. Machogedrag is de norm op straat. Homoseksuele mensen voelen zich in toenemende mate onveilig in hun eigen buurt en stad. Homoseksuele en lesbische jongeren kiezen zelden voor een coming out in hun eigen buurt. Het is belangrijk voor ze om in het buurthuis een jongerenwerker te vinden met een luisterend oor en goede doorverwijsinformatie. Misschien durven ze daar dan wel zichzelf te zijn.
Tijdens de training bespreken jongerenwerkers hun eigen opvattingen over seksuele diversiteit, die gevormd zijn vanuit hun culturele achtergrond of geloof. Stroken die opvattingen met hun professionele taak? Jongerenwerkers leren een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid van de homo’s en lesbo’s die zij tijdens hun werk ontmoeten.
Data voor het jongerenwerk: donderdag 15, 22 en 29 maart, van 13.00 tot 15.00 uur.


Voor het ouderenwerk


Aandacht voor ieders levensverhaal.
Homoseksuele en lesbische ouderen verschillen niet veel van heteroseksuele ouderen. Ze hebben alleen vaak een ander levenspad gevolgd. Nu blijkt dat zij hun seksuele gerichtheid meestal verzwijgen tegenover zorgverleners. Het gevolg daarvan is dat zij hun levensverhaal niet kunnen delen. Enkele vragen die tijdens de training aan bod komen: Ontmoet u ‘roze’ ouderen tijdens uw werk? Wat kunt u doen om hun sociale isolement te doorbreken? Hoe bereidt u hen al tijdens de intake een warm welkom?
Data voor het ouderenwerk: dinsdag 10, 17 en 24 april, van 10.00 tot 12.00 uur.


Voor het onderwijs


Een veilige school is een homovriendelijke school.
De acceptatie van homoseksualiteit in het onderwijs staat onder druk. ‘Homo’ is een populair scheldwoord. Veel docenten en jongeren blijven ‘in de kast’. De volgende vragen komen tijdens de training aan bod. Hoe kan de school zorgen dat het voor iedereen veilig is om zichzelf te zijn? Hoe bespreek je dit in de klas, in het team en tijdens zorguren? Hoe communiceert de school hierover met ouders? Wat is het belang daarvan?
Data voor het onderwijs: woensdag 11, 18 en 25 april, van 13.00 uur tot 15.00 uur.


Weena 877, 3013 AL Rotterdam, T 010–414 94 06, F 010–414 94 61, info@rotterdamverkeert.nl


WWW.ROTTERDAMVERKEERT.NL


Klik
hier
om u af te melden voor deze nieuwsbrief


Rotterdamverkeert.nl

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019