RotterdamV: Nieuwsbrief 1-2013

5 jaren geleden


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
april 2013 • 5e jaargang • nummer 1
› webversie bekijken
 
Onderwijsmanifest met petitie
Nieuwe webportal voor scholen
Consultatiefunctie RotterdamV groeit
Trainingsvraag hulpverlener neemt toe
Inspirerend ontbijt 8 maart
Nieuwe poll met prikkelende vragen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf deze nieuwsbrief een andere opzet: niet meer doorklikken naar artikelen, maar één pagina met korte highlights van ons werk. Snel en informatief. Net als onze bijdragen op Twitter, waarop we zeer actief zijn. Liever meer achtergrondinformatie? Dan wijzen we graag op ons fraaie jaarverslag 2012, dat u kunt downloaden op onze website. We zijn er trots op. Net als op het onderwijsmanifest. Door dat te tekenen, ondersteunt u ons werk in het onderwijs. Dank u wel!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 26 maart werd het Rotterdams Onderwijsmanifest gepresenteerd, op LMC vmbo Slinge. Wethouder Korrie Louwes ondertekende daar als eerste de petitie. Het manifest vraagt aandacht voor de situaties van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op scholen in Rotterdam en omgeving. Daarbij gaat het om de veiligheid die de scholen moeten bieden door open te staan voor seksuele diversiteit, en door actief ondersteuning te bieden aan docenten en leerlingen, indien nodig. Het manifest is een
initiatief van RotterdamV en is tot stand gekomen door samenwerking met vele organisaties en persoonlijk betrokkenen. Het is de bedoeling in 1 jaar tijd zoveel mogelijk ondertekenaars te krijgen. Onderschrijft u dit manifest? Teken dan ook! U vindt het www.onderwijsmanifest.nl.


 
 
 
 

Scholen die aandacht willen besteden aan seksuele diversiteit, kunnen nu op één webportal,
www.andersopschool.nl, een beeld krijgen van het ondersteuningsaanbod in Rotterdam. Helder en overzichtelijk presenteren zes samenwerkende organisaties hun aanbod voor in de klas, voor het docententeam of voor de schoolleiding. Iedere organisatie heeft een andere aanvliegroute, zodat scholen een keuze kunnen maken die bij hen past. Samen vormen de aanbieders het stedelijk OnderwijsTeam. Dit zijn: RotterdamV, COC Rotterdam, Homojongerenvereniging Apollo, HOi-voorlichtingsgroep, Rotterdams Centrum voor Theater, RADAR en De Geweldige School. RotterdamV faciliteert dit team.


De bekendheid van RotterdamV als kenniscentrum homo-emancipatie groeit bij het maatschappelijk middenveld. Met name de vraag naar consultatie laat in het eerste kwartaal van 2013 een groei zien. Dit jaar hebben al meerdere schoolmaatschappelijk werkers, pedagogen en andere leerlingbegeleiders hun cases voorgelegd aan een medewerker RotterdamV, met een vraag om advies. Het betrof steeds jongeren die op school in de knel raken door (zelf)acceptatieproblemen. Soms schuift RotterdamV ook aan
bij een cliëntgesprek om het begeleidingsproces vlot te trekken. Zo ondersteunt RotterdamV de preventie tegen schooluitval.


De ervaring van RotterdamV met homo/lesbisch specifieke hulpverlening dragen we steeds vaker over op reguliere organisaties. In korte tijd zijn we langs geweest bij de Soa-poli van de GGD, het Prostitutie Maatschappelijk Werk van Humanitas, het Algemeen Maatschappelijk Werk van het Centrum voor Dienstverlening, van Stichting Dock en van Thermiek en bij enkele deelgemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin. Binnenkort geven we een workshop voor de zorgcoördinatoren van Samenwerkingsverband KoersVO.
Hulpverleners tonen vooral belangstelling voor kennis over genderdysforie en seksuele identiteitsontwikkeling. Ook het bereiken en begeleiden van allochtone homoseksuele mensen blijkt nog steeds een lastig thema, waar RotterdamV methodes voor aanreikt.


RotterdamV nam op Internationale Vrouwendag deel aan het Vrouwen Inspiratie Ontbijt bij Kenniscentrum Dona Daria. Het was een drukbezocht, feestelijk evenement. Tientallen politici, professionals en sleutelfiguren bespraken aan thematafels belangrijke emancipatoire vraagstukken. Wij zaten aan de tafel 'Genderbewust opvoeden' en droegen aan hoe seksuele diversiteit met dit thema samenhangt. Immers, alles wat een opvoeder zegt heeft veel invloed op het zelfbeeld van het kind en hoe het later met
seksualiteit omgaat. Wanneer een kind 'anders' is, worden ouders geconfronteerd met hun eigen overtuigingen rond genderrollen, seksuele gerichtheid en genderidentiteit. RotterdamV leert o.a. CJG's hoe ze het gesprek met ouders kunnen aangaan die hierover met opvoedingsvragen zitten.


Sinds kort op onze homepage: De Vraag van de Week! Iedere week een nieuwe vraag n.a.v. een actuele of brandende kwestie. Klik op www.rotterdamv.nl, geef uw mening en vergelijk uw score.


Weena 877, 3013 AL Rotterdam, T 010–414 94 06, F 010–414 94 61, info@rotterdamv.nl


WWW.ROTTERDAMV.NL


Klik
hier
om u af te melden voor deze nieuwsbrief


Rotterdamverkeert.nl

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019