RotterdamV Nieuwsbrief 1-2014

4 jaren geleden


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
april 2014 • 6e jaargang • nummer 1
› webversie bekijken
 
Anders op School Rotterdam
Advies voor roze ambassadeur Aafje
Studenten begeleid bij scriptie
Hulpverlening biculturele lhtb'ers
Acceptatie in biculturele kring
Roze op School Schiedam
Nieuw: Databank praktijkvoorbeelden
Open Mind Rotterdam
in beweging

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weinig mensen weten wat RotterdamV allemaal doet en hoeveel impact dat werk heeft. Dat komt omdat we niet zelf de barricaden opgaan, maar andere professionals inspireren, trainen, adviseren en van materialen voorzien om de homotolerantie te bevorderen. RotterdamV kan daardoor op een breed front aan het werk: o.a. op scholen, in zorginstellingen, in moskeeën, binnen hulpverlenings- en welzijnsinstellingen. Daarnaast is RotterdamV bezig met methodiekontwikkeling voor de lesbische en homospecifieke
hulpverlening. Landelijk is er belangstelling voor onze vorderingen op dit gebied. Tenslotte is RotterdamV initiator van Open Mind Rotterdam, een onafhankelijk podium waar alle Rotterdammers aan mee kunnen doen.
In deze nieuwsbrief maken we u graag deelgenoot van onze meest recente activiteiten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeven organisaties werken al langer samen aan een tolerant klimaat op Rotterdamse scholen. De GGD heeft zich daar onlangs met het project ‘De Gezonde School’ bij aangesloten. Scholen kunnen gebruik maken van het aanbod. RotterdamV adviseert scholen en verzorgt gastlessen, presentaties, schooldebatten en workshops tijdens studiedagen. Scholen voor PO, VO, MBO, HBO en VWO kunnen ons daarvoor benaderen via
info@rotterdamv.nl.
Meer informatie www.andersopschool.nl.


 
 
 
 

De roze ambassadeur van zorgkoepel Aafje kwam onlangs bij RotterdamV op de koffie. Of wij met haar wilden meedenken hoe de Werkgroep Roze Ouderen Aafje kan werken aan openheid en zichtbaarheid van de groep homo/lesbische ouderen. Daar is behoefte aan, hadden ze gemerkt, ook bij het personeel. Samen namen we alle mogelijkheden door. Voor de korte termijn blijkt training voor personeel relevant, waarin zorgmedewerkers leren uitstralen dat álle ouderen welkom zijn. Dat heeft te maken met attitude,
bejegening en vaardigheden om seksuele diversiteit positief bespreekbaar te maken. Ook gaat het over tegengaan van pestgedrag en uitsluitingsmechanismen. Bij een positief besluit zal waarschijnlijk gestart worden met een trainingsbijeenkomst bij zorgcentrum Hoppesteyn in Crooswijk.


Regelmatig kloppen studenten bij RotterdamV aan voor informatie en advies bij het maken van scripties met als onderwerp seksuele diversiteit. Deze studenten bieden wij een open leeromgeving: zij kunnen langskomen voor boeken, artikelen en interviews en advies daarover. Ook maken we ze wegwijs in de digitale kennisbank van de kenniscentra. Wanneer ze dat willen, helpen wij het onderwerp te structureren. Afgelopen maand hebben wij bijvoorbeeld een SPH-student blij kunnen maken door hem op
weg te helpen met een scriptie over homo-acceptatie in Nederland.


RotterdamV is ook op landelijk niveau actief bij de ontwikkeling van hulpverlening aan biculturele lhbt-ers. Tot nu toe ontwikkelen de diverse organisaties allemaal losstaande initiatieven. RotterdamV is voorstander van samenwerking bij het ontwikkelen, delen en borgen van kennis. Onze ervaring is dat er op beleidsniveau wel onderling overleg plaatsvindt, maar dat zich dat niet uitstrekt tot de uitvoering. RotterdamV zou graag meer samenwerking zien op het niveau van de uitvoering. Daartoe heeft RotterdamV
bij het ministerie van OCW en SZW een voorstel tot methodiekbeschrijving ingediend waarin actief verschillende organisaties zullen worden betrokken.


Acceptatie in biculturele kring


Vier grote steden, waaronder Rotterdam, gaan de acceptatie van homoseksualiteit in bi-culturele kring bevorderen. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW hebben de steden daar plannen voor gemaakt. De extra inzet duurt tot 2017. Kenniscentrum RotterdamV levert er een belangrijke bijdrage aan.
lees verder>>


Roze op School Schiedam


Alle zes VO-scholen in Schiedam doen mee aan het project Roze op School 2014. RotterdamV voert het project uit in opdracht van de gemeente. “We willen de acceptatie van lhbt’ers vergroten, met name in het voortgezet onderwijs,” zegt Mario Stam, wethouder van onderwijs in Schiedam.
lees verder>>


Nieuw: Databank praktijkvoorbeelden


De Rotterdamse kenniscentra bieden niet alleen een kennisbank, maar sinds kort ook een databank met praktijkvoorbeelden, good practices. De databank bevat op dit moment 50 praktijkvoorbeelden. Wie een vergelijkbaar project gaat uitvoeren, kan daar terecht en hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden.
lees verder>>


Open Mind Rotterdam
in beweging


Juist in Rotterdam praten we veel over onze diversiteit. Open Mind Rotterdam wil verder gaan dan praten en letterlijk ‘in beweging’ komen. Dit initiatief van RotterdamV organiseert daarom elke laatste donderdag van de maand een spraakmakende bijeenkomst.
Kijk eens op: www.openmindrotterdam.com
lees verder>>


Weena 877, 3013 AL Rotterdam, T 010–414 94 06, F 010–414 94 61, info@rotterdamv.nl


WWW.ROTTERDAMV.NL


Klik
hier
om u af te melden voor deze nieuwsbrief


Rotterdamverkeert.nl

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019