RotterdamV: Nieuwsbrief 2-2013

5 jaren geleden


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
juli 2013 • 5e jaargang • nummer 2
› webversie bekijken
 
Expertmeeting SZW
RV in kabinetsboot op gaypride
Een middag vol verhalen
Workshops in de Machinist groot succes
Open Mind Rotterdam start debatavonden
CJG Kralingen-Crooswijk voorgelicht
Vraag van de Week
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op uiteenlopende plekken en manieren draagt RotterdamV haar kennis over. Met de korte highlights in deze nieuwsbrief geven we u daar graag een indruk van. Voor meer info verwijzen we u naar onze website: rotterdamv.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RotterdamV leverde op 12 juni een bijdrage aan een expertmeeting op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over homoacceptatie onder etnische minderheden. De overheid constateert dat deze emancipatie achterblijft, en wil dit samen met onderzoekers, hulpverleners, activisten en beleidsmakers uit het veld verbeteren. Het belang hiervan werd onderstreept door de ministers Bussemaker (Emancipatie) en Asscher (Integratie). Uitgebreid werd gesproken over het thema 'Hulpverlening aan LHBT met
een niet-westerse achtergrond'. RotterdamV is een van de weinige organisaties in Nederland die deze hulpverlening (nog) biedt. We zijn blij dat het belang ervan hoger op de agenda is geplaatst.


 
 
 
 

Tijdens de Canal Parade op 3 augustus in Amsterdam, vaart RotterdamV mee op de kabinetsboot. Die krijgt dit jaar het thema ‘homoseksualiteit in etnische gemeenschappen’ mee. De uitnodiging mee te varen kregen we als maatschappelijke organisatie die actief bijdraagt aan de bevordering van de sociale acceptatie van LHBT-personen.


Maandag 10 juni was de kick-off van het project Computer in de Kast in ontmoetingscentrum Prinsenhof, in deelgemeente Prins Alexander. Tijdens de voor iedereen toegankelijke bijeenkomst, kwam een diverse groep Rotterdammers bijeen om verhalen te delen. Hoe werd er vroeger bij hen thuis wel of niet gesproken over homoseksualiteit? Op welke wijze had dit invloed op de wijze waarop zij later homoseksualiteit wel of niet een plek konden geven? Homo-intolerantie bleek diep verankerd in de
Nederlandse samenleving. Deze negatieve houding had voor iedereen gevolgen. Een verhalenverteller van Pluspunt vertelde een persoonlijk verhaal. Naderhand werd er gezellig nagepraat. Na Prinsenhof zullen soortgelijke bijeenkomsten plaatsvinden in andere deelgemeenten. RotterdamV werkt hierbij samen met COC Rotterdam en Pluspunt.


Op 4 en 6 juni konden tal van Rotterdamse professionals zich op een zeer laagdrempelige wijze in de karakteristieke Rotterdamse locatie de Machinist, komen verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden. Deze werd hen gratis aangeboden in zes, door RotterdamV nieuw ontwikkelde workshops. Zo kwam het actuele thema 'pesten' aan bod, werd uitgebreid ingegaan op de Rotterdamse buurtaanpak en kon RotterdamV haar jarenlange ervaring bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit aan moslims, overdragen aan een
groep zeer geïnteresseerde deelnemers.


In de komende maanden zijn we volop bezig Open Mind Rotterdam (voorheen Open Minded Community) vorm en inhoud te geven. Op de donderdagen 5 en 19 september organiseren we een debatavond in debatcentrum Arminius. Deze avonden staan in het teken staan van respectievelijk de filosofie (“Wat betekent ‘Open Mind’ voor Rotterdam?”) en het ontwikkelen van eigen ‘Open Mind’-keurmerk. Dit ‘OM’-label gaan we in de periode daarna bij instellingen, organisaties en
ondernemingen in de stad introduceren. Een breed georiënteerde groep Rotterdammers zal een bijdrage leveren. Vanaf augustus beschikken we overigens al over een online podium voor heel Open Minded Rotterdam. Geef u nu alvast op voor deze debatavonden via info@rotterdamv.nl. Dan bent u verzekerd van een plek.


RotterdamV geeft veel informatiebijeenkomsten aan professionals in de stad. Een voorbeeld: op 4 juni zaten we om tafel met het team 4-19 jaar van Centrum voor Jeugd en Gezin in Kralingen-Crooswijk. Op verzoek van de jeugdverpleegkundigen gaven we voorlichting over de problemen met acceptatie van homoseksualiteit in gezinnen met culturele en religieuze achtergronden. Een van de adviesvragen was: hoe maak je dit bespreekbaar tijdens het korte contactmoment dat we met 12-jarige leerlingen
hebben?


Iedere week een nieuwe vraag n.a.v. een actuele of brandende kwestie. Klik op www.rotterdamv.nl, geef uw mening en vergelijk uw score.


Weena 877, 3013 AL Rotterdam, T 010–414 94 06, F 010–414 94 61, info@rotterdamv.nl


WWW.ROTTERDAMV.NL


Klik
hier
om u af te melden voor deze nieuwsbrief


Rotterdamverkeert.nl

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019