RotterdamV Nieuwsbrief 2-2014

4 jaren geleden


Text only:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
september 2014 • 6e jaargang • nummer 2
› webversie bekijken
 
Onderzoek naar Rotterdamse kenniscentra
Rotterdam Pride Professionals 2014
Focus op biculturele lhbt-jongeren
Scholenproject Schiedam
Materiaal onderwijsmanifest
RotterdamV helpt studenten
Nieuwe titels in Kennisbank
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ontvanger van deze nieuwsbrief neemt u kennis van highlights uit het werk van RotterdamV. De kans is groot dat u als professional of cliënt met ons te maken heeft gehad, en dan beschouwen wij u als 'relatie' van ons kenniscentrum. En als zodanig kunt zich opgeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de meerwaarde van RotterdamV als kenniscentrum. Hieronder leest u er meer over. Wij zouden uw medewerking bijzonder waarderen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op verzoek van de gemeente Rotterdam voert Panteia op dit moment een onderzoek uit naar de meerwaarde van de kennis- en ondersteuningsstructuur in het sociale domein. Daarvoor worden relaties van de vier Rotterdamse kenniscentra benaderd. Ook RotterdamV doet mee aan dit onderzoek en wij brengen de onderzoekers van Panteia graag in contact met onze relaties.
RotterdamV vindt dat de stad een sterke kennis en ondersteuningsstructuur verdient, waarin - wat RotterdamV betreft - de professionele omgang met en acceptatie van seksuele diversiteit continue aandacht vraagt.
In het onderzoek is er aandacht voor de meerwaarde van de werkzaamheden van RotterdamV als kennispartner voor Rotterdamse professionals voor wat betreft de aandacht voor en acceptatie van seksuele diversiteit. Binnen het onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, sport, vrijwilligersorganisaties en veiligheid en integratie.
Wilt u een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Dat zouden we zeer waarderen! U kunt uw belangstelling kenbaar met een mailtje naar info@rotterdamv.nl, o.v.v. uw naam en functie.
Uw mail sturen wij dan door naar de onderzoekers, die per e-mail contact met u kunnen opnemen.


 
 
 
 

In het kader van Rotterdam Pride 2014 laten de Rotterdamse LHBT-organisaties op 26, 27 en 28 september zien wat het belang is van een goede ondersteuning door professionals en ervaringsdeskundigen bij LHBT-gerelateerde aspecten in de stad, de wijk en op straat, bij onderwijs- en zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.
COC Rotterdam, RotterdamV, Humanitas, Pluspunt, Transvisie Zorg, Transcafé Rotterdam, de HIVborrel, Ketelbinkie, Rainbow City en de Gemeente Rotterdam nodigen u hiervoor van harte uit!
Lees het volledige programma op onze website.


In een samenwerkingsverband van gemeente en kenniscentra gaat RotterdamV stevig inzetten op de ondersteuning van biculturele lhbt-jongeren. Er zal gebouwd worden aan een ondersteuningsnetwerk van contactpersonen uit de hulpverlening, migrantenorganisaties, politie, woningbouwcorporaties en wijkteams etc. Jongeren zelf kunnen bij Rainbow City terecht in een huiskamerproject, de 'Hang Out' , waar ook activiteiten gaan plaatsvinden. Als aftrap wordt op 24 september een barbecue gehouden
voor biculturele lhbt-jongeren, om elkaar te leren kennen en te horen wat zij zouden willen. Meer informatie over de aanpak voor biculturele lhbt-jongeren is verkrijgbaar bij Marianne Steijnis, m.steijnis@rotterdamv.nl of bel 010-4149406.


In de vorige nieuwsbrief schreven we over het Roze-op-schoolproject, dat RotterdamV uitvoert in opdracht van de gemeente Schiedam. Zes VO-scholen in Schiedam doen mee aan dit project, dat nu zijn laatste maanden ingaat. In het voorjaar werd een Schiedams Onderwijsmanifest gerealiseerd dat door de scholen werd onderschreven. In juni vond en open training plaats voor leerlingbegeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. En op iedere school werd een workshop voor docenten gehouden.
In deze workshops kregen de deelnemers kennis aangereikt over de problematiek waar veel lhbt-jongeren mee te kampen hebben, zoals schelden, pesten en uitsluiting, dat onder meer tot schooluitval kan leiden. De deelnemers brainstormden over de veiligheidssituatie voor lhbt'ers op school en bedachten actiepunten om het Schiedams Onderwijsmanifest concreet gestalte te geven op hun eigen school. Aanvullend hebben scholen ook een vorm van klassenvoorlichting georganiseerd. Dat betrof een les van De Geweldige School of de voorstelling Lokaal G. 1.25 door Theater AanZ.
Op 17 november wordt het project afgesloten met een bijeenkomst op het stadhuis van Schiedam, voor contactpersonen en schoolleiders.
Meer informatie over het Roze-op-schoolproject Schiedam bij Renée van de Giessen, r.vdgiessen@rotterdamv.nl of bel 010-4149406.


Materiaal onderwijsmanifest


Er zijn nog posters en postcards van het Schiedams Onderwijsmanifest én van het Rotterdams Onderwijsmanifest verkrijgbaar. Deze kunnen worden ingezet om seksuele diversiteit met leerlingen bespreekbaar te maken. U kunt het materiaal ook downloaden op www.andersopschool.nl.


RotterdamV helpt studenten


Vlak voor de zomervakantie kwam het verzoek binnen van een eerstejaars student van Hogeschool Rotterdam, opleiding Communicatie & Multimedia Design. Hij had de opdracht gekregen een vragenformulier te ontwerpen ter profilering van een website voor een fictieve community. Hij dacht daarbij aan jongeren die net uit de kast zijn, en wilde interviews afleggen "met stichtingen die veel over dit onderwerp weten". RotterdamV heeft hem uitgebreid gesproken en geadviseerd. Trots liet hij achteraf zijn
cijfer weten: een 8,7.


Nieuwe titels in Kennisbank


RotterdamV heeft een uitgebreide digitale kennisbank met meer dan 39.000 titels over seksuele diversiteit en homo-emancipatie. Elke maand komen er nieuwe titels bij. Dit kunnen studies of rapporten zijn, maar ook televisieprogramma's, onderwijsmaterialen, artikelen etc.
Bent u op zoek naar een specifieke titel, of wilt u informatie vinden over een bepaald onderwerp? Ga dan naar de kennisbank van RotterdamV.
Op onze website vindt u geregeld voorbeelden van nieuwe aanwinsten in de kennisbank.


Weena 877, 3013 AL Rotterdam, T 010–414 94 06, F 010–414 94 61, info@rotterdamv.nl


WWW.ROTTERDAMV.NL


Klik
hier
om u af te melden voor deze nieuwsbrief


Rotterdamverkeert.nl

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019