Schipper P&O eindejaarsspecial: gaat u goed voorbereid het nieuwe jaar in?

11 maanden geleden


Text only:

P&O eindejaarsspecial
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

P&O eindejaarsspecial
Gaat u goed voorbereid het nieuwe jaar in?
Het jaar zit er weer bijna op. Het gebruikelijke moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar en voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Als we terug kijken, dan hebben we altijd momenten meegemaakt waarin we hebben geleerd, nieuwe ideeën hebben bedacht en als het goed is ook waarin successen zijn gevierd. Maar wat heeft u als ondernemer nou goed gedaan wat u kunt vasthouden en waar liggen verbeterkansen? Bent u voldoende voorbereid om het nieuwe jaar met goede moed in te gaan? Onze adviseurs van Schipper Personeel & Organisatie geven u in deze eindejaarspecial een aantal interessante tips mee om met een gerust hart een nieuw en succesvol ondernemersjaar tegemoet te gaan.  
We wensen u alvast prettige feestdagen en een succesvol 2018!
Onze eindejaarstips
Adviseur Jean-Pierre Hubregsen over sociale verzekeringen:
“Op 1 december 2017 heeft de Belastingdienst de jaarlijkse beschikking gedifferentieerde werkhervattingskas premie verzonden aan werkgevers. Deze premie bestaat uit twee premiecomponenten: de gedifferentieerde premie Ziektewet en de gedifferentieerde premie WHGA. Controleer deze beschikking goed en maak tijdig bezwaar (vóór 12 januari 2018) indien u fouten constateert.”
Adviseur Liesbeth Mijnsbergen over dossieropbouw:
“De jaarlijkse beoordelingsgesprekken komen er weer aan, dus de hoogste tijd om aandacht te besteden aan de disfunctionerende werknemer. Let hierbij op het volgende: kaart niet alleen het disfunctioneren aan, maar leg ook de verbeterpunten schriftelijk vast, begeleid en faciliteer uw werknemer voldoende en vermeld de consequenties aan het niet verbeteren. Leg dit alles uiteraard schriftelijk vast samen met de werknemer.”
Adviseur Mattinja Oostdijk over strategische personeelsplanning:
“Het toekomstplaatje c.q. uw ambitie: u bent er gedurende het jaar veel mee bezig, wat komt er op ons af en hoe gaan we hier als organisatie effectief op inspelen? Maar als u het eens concreet maakt, wat betekent dit dan voor uw organisatie? Koppel uw organisatiedoelstellingen voor 2018 eens aan uw personeel. Wat verwacht u dan van uw medewerkers in het nieuwe jaar? Betrek uw medewerkers in het jaarplan voor 2018 en maak ze mede-eigenaar van uw ambitie.”
Adviseur Rob Paauwe over leiderschap:
“Uit de vele coaching- en trainingstrajecten op het gebied van leiderschapsontwikkeling dit jaar, loopt er overduidelijk een rode draad om te verbeteren. Veelal wordt leiderschap ingezet en bedreven vanuit de persoonlijke natuur en vanuit 'gewoontegedrag'. Dat is zeker niet per definitie verkeerd, maar ‘sparren’ blijkt vaak een krachtige verrijking. Zoek dus in 2018 een sparringpartner die in staat is u een spiegel voor te houden, te bevragen en u aan het denken te zetten.”
Adviseur Astrid de Zeeuw over persoonlijke effectiviteit:
“Delegeer de taken die een ander ook kan doen, die een ander beter kan of waar de ander van kan leren. Hiermee houdt u personeel gemotiveerd en het geeft u de ruimte om te focussen op uw specifieke taken. Pas uw manier van communiceren aan op de ontvanger en wees eerlijk naar uzelf. Heeft u voldoende tools en handvatten om dit te realiseren? Geef uw medewerkers (positieve of negatieve) feedback op een opbouwende manier, zodat zij hier mee aan de slag kunnen gaan. Ontvang feedback als een manier om van te leren, betrek het op uw gedrag en vat het niet persoonlijk op.”
Adviseur Mathilde van Engelen over ziekteverzuim:
“In het nieuwe jaar het ziekteverzuim binnen uw organisatie omlaag brengen? Maak frequent verzuim bespreekbaar! Ga het gesprek aan met uw werknemer; luister en toon oprecht belangstelling. Vraag wat u kunt doen en wat de werknemer gaat doen om verzuim tegen te gaan. U krijgt dan een beter beeld van de situatie en kunt gericht actie ondernemen om verzuim in de toekomst te voorkomen.”
Adviseur Rob Commandeur over persoonlijk inzicht:
"Hoe groot is bij u het verschil tussen uw persoonlijkheid en het gedrag wat u inzet binnen uw functie? En wat gebeurt er met u als u overbelast bent? Inzicht in deze zelfkennis en hierin schakelen zorgt ervoor dat u onder andere grip krijgt op de beeldvorming over u door anderen. Dit is pure kracht. Investeer in uw zelfkennis en oogst een schat aan effectiviteit!"
Adviseur Dorianne Oerlemans over teamontwikkeling:
"Samenwerken wordt steeds belangrijker! Op tal van manieren zoeken bedrijven met elkaar en met mogelijke partners verbinding. 2018 wordt hét jaar van verbinden. Dat begint met zelfinzicht en vertrouwen. Teams zijn pas succesvol als zij vanuit zelfinzicht en onderling vertrouwen met elkaar kunnen verbinden en pas effectief als men bereid is ook te kijken naar de sterke punten van de ander. De gedachtegang van de steeds meer bekende en toegepaste theorie Appreciative Inquiry, sluit aan bij deze manier van waarderend samenwerken. Door deze ‘waarderende invalshoek’ te combineren met uw ambitie voor uw bedrijf en de dagelijkse praktijk waarin teamleden werkzaam zijn, kunt u succesvolle teams en teamprestaties realiseren. Zeg nu zelf, wie wil er nu geen onderdeel zijn van een topteam?"
Adviseur Jolanda van der Velden over bedrijfsopvolging:
"Niets mooier dan uw bedrijf binnen de familie overdragen, zodat het door de volgende generatie wordt voortgezet, toch? Er liggen echter veel risico’s op de loer als niet ruim van te voren goed nagedacht wordt over de zakelijke en persoonlijke doelstellingen van alle betrokkenen. Als familie moet u zich realiseren dat u vaak tegengestelde belangen gaat krijgen. Als de familie de verschillende belangen niet goed in beeld heeft, ontstaat er een bron van mogelijke toekomstige conflicten. Dat is niet wenselijk, omdat u graag én het familiebedrijf wilt behouden én de familie ook in harmonie bij elkaar wilt houden. Kortom, hoe lost u dit dan op? Sta als familie hierbij stil en houd rekening met ieders belangen."Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2017

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018