SchipperVisie #16: voorbereid het nieuwe jaar in

11 maanden geleden


Text only:

SchipperVisie #16 december 2017
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

In eenvoudige stappen naar e-HRM
Column door Joris Maljaars, Consultant HRM-Online
Digitalisering, u kunt er niet meer omheen. Zo regelt u vanuit huis online uw bankzaken en boekt u uw vakantie. De digitalisering van personeelszaken noemen we e-HRM. Het betreft de efficiënte ondersteuning van uw HRM-activiteiten in de cloud. Met ons stappenplan verloopt de overgang naar e-HRM soepel en gestructureerd.
Lees verder »
Afkoop pensioen in eigen beheer
Voor pensioenaanspraken, die in eigen beheer zijn opgebouwd, moet één van de volgende keuzes worden gemaakt:
 
1. Aanspraken premievrij laten staan onder bestaande wetgeving.
2. Voorziening afstempelen en aanspraken omzetten in een oudedagsverplichting.
3. Voorziening afstempelen en afkopen.
 
De overgangsperiode voor de afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting loopt tot 1 januari 2020. De belastingkorting bij afkoop neemt echter jaarlijks af. Deze is 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019.
TIP
Als afkoop in 2017 kan plaatsvinden, geldt de hoogste afkoopkorting. Hierbij is het belangrijk dat de afkoopovereenkomst nog in 2017 wordt ondertekend.
Wijziging pensioenleeftijd naar 68 jaar
Veel collectieve pensioenregelingen moeten worden aangepast. Dat komt omdat de in de wet opgenomen pensioenleeftijd wijzigt van 67 naar 68 jaar. Dit heeft in veel gevallen gevolgen voor de hoogte van de pensioenopbouw voor uw werknemers. Als in deze pensioenregeling al gebruik wordt gemaakt van de maximale wettelijke ruimte, moet de opbouw worden verlaagd. Als de pensioenregeling de fiscale ruimte nog niet volledig benut, kan de regeling wellicht gelijk blijven.
TIP
De wijziging van de pensioenregeling dient u af te stemmen met uw werknemers en mogelijk met de ondernemingsraad. Een verlaging van de pensioenopbouw kan betekenen dat u de werknemers hiervoor compenseert. Bestudeer de wijzigingsvoorstellen van de verzekeraars goed. Zij houden namelijk doorgaans geen rekening met eventuele compensatieverplichtingen.
Dubbelportret: Europoort Uitzendbureau
Danny Molhoek: “Europoort Uitzendbureau groeit zo hard, dat de administratieve systemen daar niet allemaal goed op ingericht zijn. We zijn nu druk met het bedrijf klaarmaken voor de toekomst. Dat doen we zo praktisch mogelijk."
 
“Michaël is het schoolvoorbeeld van een jonge ondernemer met ambities. Het is geweldig om hem daarbij te ondersteunen.” Aan het woord zijn Schipper Credion adviseur Hans van Dienst en klantadviseur Danny Molhoek. “Michaël kiest bewust voor samenwerking met nuchtere Zeeuwen. De afstand is geen probleem. We bellen, mailen, appen en spreken elkaar regelmatig persoonlijk.”
Michaël de Bruine: “Waar de meesten afhaakten bleef Hans van Dienst zich inzetten. En met succes. De financiering is rondgekomen.”
 
Als Michaël de Bruine in 2015 besluit Europoort Uitzendbureau in Rotterdam over te nemen, breekt een onzekere periode aan. Hij gaat bij tal van banken langs, presenteert plannen en cijfers, maar krijgt telkens nul op het rekest. Een toevallige ontmoeting met een Schipper adviseur verandert de zaak. Hij brengt Michaël in contact met Schipper Credion. “Waar de meesten afhaakten, bleef Hans van Dienst zich inzetten. En met succes. De financiering is rondgekomen.”
Klik hier voor het volledige interview »
To sell or not to sell... that's the question!?
Eerder dit jaar besteedden we in de SchipperVisie aandacht aan het verhogen van de waarde van uw onderneming. Nu de economie aantrekt liggen er volop marktkansen. Is dit hét moment om de verkoop van uw onderneming op te pakken? Of is het juist wenselijk dat u uw onderneming verder uitbreidt met het oog op een toekomstige verkoop? 
Lees verder »
Geld besparen op uw lopende financieringen?
Na een aantal moeizame jaren zit het mkb weer in de lift. En dat terwijl de rente voor nieuwe financieringen nog steeds laag is. Een herziening van de afspraken kan u een interessante besparing opleveren.
Lees verder »
Zorg dat u er op tijd bij bent!
De economie trekt aan en er ontstaan nieuwe kansen in de markt. Bedrijven die proactief zijn, hebben de kans om zich beter te positioneren dan de concurrent. Deze bedrijven hebben de kans om ambitie, strategie en personeel succesvol samen te laten komen in een veranderende markt.
De signalen zijn overduidelijk:
De economie trekt aan.
De vraag naar geschikt personeel stijgt.
Geschikt personeel wordt steeds schaarser.
De markt vergt een andere organisatiestructuur.
Schipper Personeel & Organisatie is u graag van dienst met onder andere:
Het opstellen/bijwerken van uw strategisch personeelsplan, zodat u de juiste mensen op de juiste functie kunt inzetten.
Het verzorgen van werving- en selectietrajecten teneinde de beste matches te maken.
Het afstemmen van de organisatiestructuur op uw ambities om lichtvoetig te blijven tijdens de groei.
Het binden en boeien van uw eigen medewerkers.
De arbeidsmarkt overtuigen dat u de meest attractieve werkgever bent.
TIP
Wees proactief en zorg dat uw strategisch personeelsplan is afgestemd op uw ambities voor de komende jaren!
Goede voornemens
Het jaar loopt alweer bijna ten einde. Tijd om de balans op te maken. In veel gevallen kan het goed zijn om dit al te doen vóór het einde van het jaar. Door op tijd aandacht te besteden aan uw balans, zorgt u ervoor dat de ratio’s (mogelijk) beter worden. Door tijdig crediteuren te betalen en de rekening-courantverhoudingen op te schonen staat uw bedrijf er beter voor, bijvoorbeeld voor banken en kredietverzekeraars. Dat geldt ook voor het overwegen van dividenduitkeringen. Deze zaken hebben op hun beurt invloed op de mogelijkheden bij uw leveranciers.
Afhankelijk van de afspraken die u heeft met andere partijen, kunnen deze acties al dan niet verstandig zijn. Verder is het nu een goed moment om uw financieel beleid nader te bekijken. Wat zijn uw goede en slechte klanten? Welke leveranciers geven problemen? Op tijd over dit soort zaken nadenken, zorgt er mogelijk voor dat u uw doelstellingen in het nieuwe jaar makkelijker haalt.
 
Meer weten?
Wilt u meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op met uw adviseur. Die helpt u graag en houdt daarbij rekening met uw specifieke situatie.
Fiscale tips
Na de langste formatie ooit, zag het regeerakkoord op 10 oktober het levenslicht, met daarin opvallend veel fiscale en arbeidsrechtelijke maatregelen. Wij lichten op onze website een aantal onderwerpen voor u uit: privé, ondernemers in de inkomstenbelasting, ondernemingen in de bv of nva en dga's en werkgevers.
Lees verder »
Bestuurscolumn 'Regeren is vooruitzien'
Na de formatie met een recordlengte van  208 dagen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besloten wat ze de komende kabinetsperiode willen gaan doen. In de periode voor de formatie paste het demissionair kabinet op de winkel en dachten partijen aan de onderhandelingstafel na over de toekomst van ons land. 
 
Als ondernemer past u dagelijks op de winkel èn bent u bezig met de toekomst van uw bedrijf. Schipper helpt  daar graag bij. Onze medewerkers ontzorgen u bij het oppassen en onze adviseurs willen een bron van inzicht zijn om u te helpen de richting te bepalen naar de toekomst. Door de bundeling van uw en onze kennis over organisatie-, branche-, en marktontwikkelingen, versnellen we het denkproces. U heeft immers niet 208 dagen de tijd!
In deze SchipperVisie las u tips om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. We wensen u veel succes en zien uit naar de verdere samenwerking in 2018.
 
Namens het bestuur,
Marco Hamelink
Wij wensen u een succesvol 2018!
Disclaimer
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van de Schipper Groep. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan af via www.schippergroep.nl/nieuwsbrieven.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2017

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018