Uw dagelijkse nieuwsbrief van Dirkzwager

2 jaren geleden


Text only:

Dit is uw dagelijkse kennisbrief, met recente artikelen in de door u gekozen categorieën. Veel leesplezier!
Ziet u de afbeeldingen hieronder niet?
Voeg info@dirkzwager.nl dan toe
aan uw veilige afzenders.


Recente KennisBoek artikelen

Vrijwaringen in geval van overnames

Als een bedrijf wordt verkocht (de aandelen of de activa) dan wordt dikwijls een uitgebreide koopovereenkomst opgesteld. De koopovereenkomst bevat een groot aantal te verwachten bepalingen: wat er wordt verkocht, tegen welke prijs en een garantieregeling die inhoudt dat verkoper voor bepaalde ... Lees meer ►


Let op: publicatietermijn jaarrekening verkort

Er is de laatste tijd al wel vaker op gewezen maar het is goed ook op de Dirkzwager-kennispagina’s aandacht te besteden aan de recente wetswijziging op grond waarvan jaarrekeningen eerder gepubliceerd moeten worden.
Wat is het geval?
De uiterste termijn voor publicatie van jaarrekeningen (van ... Lees meer ►


Medewerking deelgenoot vereist bij overdracht van aandeel in een gemeenschappelijk perceel?

Bij gezamenlijke eigendom van een perceel is er sprake van een zogenaamde eenvoudige gemeenschap. Op deze gemeenschap zijn de artikelen 3:166-188 BW van toepassing. Mag een deelgenoot altijd alleen handelen of dienen de deelgenoten juist altijd gezamenlijk te handelen?
Casus
Drie broers zijn ... Lees meer ►


Minimumleeftijd in huishoudelijk reglement in strijd met splitsingsreglement

Een eigenaar kan een gebouw splitsen in appartementsrechten door een (notariële) akte van splitsing. In die splitsingsakte wordt onder andere een splitsingsreglement als bedoeld in artikel 5:111 BW vastgesteld. Door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie wordt met enige regelmaat een ... Lees meer ►


Min/max-contract: minder flexibel dan gedacht

Een min/max-contract is een arbeidsovereenkomst waarin zowel een minimum als een maximum aantal arbeidsuren is overeengekomen. Een werknemer heeft in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen arbeidsuren. Dit worden de zogenaamde garantie-uren genoemd. Voor de uren ... Lees meer ►

 
Overige KennisBoek artikelen


Variabele rente bij consumentenkredietOnteigening: brief aan Tweede Kamer met visie kabinet op onteigeningKlantbelang centraal bij consumentenkredietVrijwaringen in geval van overnamesLet op: publicatietermijn jaarrekening verkort

Voor het afmelden van berichten van de Dirkzwager Kennispagina’s of voor het aanpassen van uw voorkeuren, kunt u terecht op uw profielpagina.

Partnerinkennis.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018