Wekelijkse Nieuwsbrief

6 jaren geleden


Text only:

Wekelijkse Nieuwsberichten


Huisvesting seizoenarbeiders


Naar aanleiding van vele vragen uit de fruitsector over de huisvesting van
seizoenarbeiders, hebben de gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken en
Tielt-Winge de handen in mekaar geslagen. Zij hebben het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband rond wonen –Hartje Hageland– de opdracht gegeven deze
informatie avond te organiseren.


De avond zelf is bedoeld om de fruitsector in het Hagelandse –geen geringe
sector in onze streek– in de ruimste zin te informeren over de wettelijke
mogelijkheden en verplichtingen bij de huisvesting van seizoensarbeiders.


Dit initiatief kadert in een actie van het lokale woonbeleid en heeft in
essentie verschillende doelstellingen:
1. Deze zeer specifieke sector te informeren over hun rechten, plichten en
mogelijkheden.
2. De zwakke huurder –in dit geval de seizoenarbeider– te ondersteunen
3. De knelpunten in deze materie verzamelen en er voor zorgen dat ze bij de
bevoegde instanties ter harte genomen worden.


Uit tal van reacties vanuit deze sector hadden we begrepen dat er wel
degelijk nood is aan een informatieronde over dit onderwerp. Na de invoering van
het Kataraktdecreet is er immers aan de basis nog nooit informatie hierover
verstrekt. Aangezien beiden deze sector het beste kennen, werd hiervoor ook de
samenwerking met de Belgische Fruitveiling en de Boerenbond uitgewerkt. Beide
partners waren vanaf de start enthousiaste medeorganisatoren van deze infoavond.


De avond zelf gaat door op dinsdag 16 oktober, vanaf 18.45 uur, in de
grote vergaderruimte van de gebouwen van Belgische Fruitveiling te
Glabbeek.
De genodigden zijn de fruittelers uit de vier gemeenten van Hartje Hageland
(Bekkevoort, Kortenaken, Glabbeek en Tielt-Winge) maar ook de telers van
omliggende gemeenten zijn welkom en zullen uitgenodigd worden door de veiling.


Gespreksavond met Michel Wuyts


Op maandag 22 oktober 2012 komt Michel Wuyts naar onze gemeente. Hij komt een
toelichting geven over wielrennen en wat er zoal achter de schermen van het
wielrennen gebeurt.


Deze gespreksavond zal doorgaan in GC de Roos, Grotestraat 29, 3380 Glabbeek


Voor meer info kan u hier klikken of via
016/77.29.28


Bloedinzameling 24 oktober


Het Rode Kruis organiseert op woensdag 24 oktober '12 in de raadszaal van het
gemeentehuis een bloedinzameling. Om bloed te mogen geven moet je tussen 18 en
65 jaar oud zijn, een goede gezondheid hebben en geen risicogedrag vertonen.
Bloedgevers zijn welkom in de Grotestraat 33 tussen 18 en 20.30 uur.


Meer info...


Resultaten gemeenteraadsverkiezingen


U kan de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen nalezen op
www.vlaanderenkiest.be/#/gemeente/24137/uitslagen


Digi-cms.be

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2019