Wekelijkse Nieuwsbrief

5 jaren geleden


Text only:

Wekelijkse Nieuwsberichten


Topvrouw BIVV komt verkeersraad versterken


Op de verkeersraad van 28 januari 2013 stelde mobiliteitsschepen Peter
Reekmans trots de kandidatuur voor de verkeersraad van een absolute
topverkeersveiligheidsexperte voor. Op vraag van het schepencollege treedt Karin
Genoe als neutrale deskundige toe tot de gemeentelijke verkeersraad. Karin Genoe
is niemand minder dan de voorzitter van de Federale Commissie voor
Verkeersveiligheid, en Gedelegeerd Bestuurder van het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (BIVV). Mobiliteitsschepen Peter Reekmans: “Karin Genoe is al
lang een inwoner van onze gemeente en door haar functies is ze absolute top qua
expertise op het vlak van verkeersveiligheid. Haar meerwaarde door toetreding
tot de gemeentelijke verkeersraad is dan ook van onschatbare waarde en een
voorrecht voor een kleinere gemeente als Glabbeek.”


Attenrodestraat (Glabbeek/Attenrode) krijgt fietssuggestiestroken


De gemeentelijke verkeersraad besliste op haar vergadering van 28 januari
2013 om het schepencollege positief advies te geven voor de aanleg van
fietssuggestiestroken in de Attenrodestraat. Deze fietssuggestiestroken zullen
leiden tot veiliger fietsen in onze gemeente. Eerder al werden er succesvol
fietssuggestiestroken aangelegd langs de Houtemsesteenweg en Oplintersesteenweg.


Online inschrijven sportkampen en kinderopvang


Vanaf heden kan je online inschrijven voor de
sportkampen
en de kinderopvang (bko/ibo)
tijdens het krokusverlof.


Gratis elektriciteit


In Vlaanderen heeft elk gezin, voor de woning waar het domicilie gevestigd
is, recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit.


Deze hoeveelheid wordt als volgt berekend: een vaste minimumhoeveelheid van
100 kWh per gezin, te vermeerderen met 100 kWh per gezinslid.


De verrekening van deze hoeveelheid gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening
die je van de elektriciteitsleverancier ontvangt. Je vindt deze korting  naast
de vermelding 'korting gratis elektriciteit'.


Als je geen of te weinig gratis elektriciteit hebt ontvangen, neem dan
contact op met je leverancier. Eventueel zal hij je om een verklaring vragen
over de samenstelling van je gezin.


In elk geval moet hij je binnen de maand bezorgen waar je recht op hebt,
hetzij via een aparte creditnota, hetzij via een aanpassing op je volgende
factuur.


Digi-cms.be

Categorieën: Gemeente Informatie Lokaal
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018